Gemeente Gemeente Kaprijke

Start aanleg “missing link” van fietssnelweg F423 in Kaprijke

Gepubliceerd op 24 mei 2018
Aannemer Van Robays nv uit Zulte is gestart met de aanleg van deel 2 van de realisatie van het fietspad op de oude spoorwegbedding, dat recent werd omgedoopt tot fietssnelweg F423.

De aanleg kadert in de afwerking van het gehele traject dat loopt van Eeklo tot Zelzate, waarbij het stuk op het grondgebied Kaprijke de “missing link” (het ontbrekende gedeelte) is.

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is bouwheer en financierder van het project. Het gemeentebestuur financiert de grondverwervingen. Het eerste Kaprijkse stuk werd al in 2013 gerealiseerd en loopt van de grens met Eeklo tot aan de E34. De aannemer werkt nu aan het tweede gedeelte, tussen de noordelijke ventweg van de E34 en de Wauterstraat.

Van vrijdag 25 mei tot en met vrijdag 1 juni 2018 zal de aannemer steenslag en een onderlaag in asfalt aanleggen op dit traject. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 augustus 2018 staat het gieten van de asfaltlaag gepland. Zo zal de aanleg van dit gedeelte van de fietssnelweg gerealiseerd zijn tegen september 2018.

Deel Kaprijke-Bassevelde voor volgend jaar

Het laatste gedeelte van de fietssnelweg, dat loopt vanaf de Wauterstraat tot aan Bassevelde-dorp, zal later vorm krijgen. Er is al een basisontwerp, dat verder wordt voorbereid door het provinciebestuur. De uitvoering van dit gedeelte zal  hoogstwaarschijnlijk in de loop van volgend jaar plaatsvinden.

Oversteek fietsers E34

De oversteek van de fietssnelweg ter hoogte van de E34 zal de komende jaren nog steeds via de bestaande oversteek aan de Vaartstraat moeten gebeuren. De realisatie van een fietsersbrug of –tunnel, die het fietsverkeer over de autosnelweg moet loodsen, is immers maar voorzien in het grotere project voor de aanleg van een op- en afrittencomplex. Dit dossier kent bij de hogere overheden een langere administratieve doorlooptijd. Bijgevolg heeft het gemeentebestuur bij het Agentschap Wegen en Verkeer aangedrongen om een -tijdelijke, dan wel permanente- oplossing voor dit probleem te zoeken.