Gemeente Gemeente Kaprijke

Werken voor herbestemming Kloosterkapel

Gepubliceerd op 12 oktober 2018
De Kloosterkapel Sint-Jozef in Lembeke wordt een multifunctionele ontmoetingsruimte. Ondertussen heeft de gemeente een ontwerper aangesteld die met de projectdefinitie uit de inspiratiedagen aan de slag kan.

Op basis van alle insteken uit de inspiratiedagen voor geïnteresseerde inwoners en verenigingen, heeft het gemeentebestuur een projectdefinitie vastgelegd.

Het Antwerps Architecten Atelier bvba zal instaan voor de opmaak van het dossier voor de bouwaanvraag, voor de opmaak van het uitvoeringsdossier en voor de opvolging van de werkzaamheden. Dit alles gebaseerd op deze projectdefinitie. Het bestuur raamt de kost van deze opdracht op 30 000,00 euro inclusief btw.

Het gemeentebestuur ontvangt voor de herbestemming van de Kloosterkapel een subsidie van 90 750 euro (op een totaal projectbedrag van 275 000 euro) van het Plattelandsloket van de provincie Oost-Vlaanderen.

Dringende instandhoudingswerken

De gemeenteraad besliste om in afwachting van de herbestemming nu al instandhoudingswerken te laten uitvoeren. De Kloosterkapel heeft te lijden gehad onder de strenge winter en het lange natte voorjaar, meer dan alle jaren van leegstand daarvoor samen. Er is waterschade en zwamaantasting binnen in de kapel.

Uit een inspectieverslag van een gespecialiseerde firma bleek dat de instandhoudingswerken nodig zijn. Ook bij de cultuurraad en bij burgers gingen stemmen op om nog vóór de volgende winter instandhoudingswerken uit te voeren om de gevolgschade en renovatiekosten niet nodeloos te laten oplopen. Tot slot bevestigde ook het Agentschap Onroerend Erfgoed dat de instandhoudingswerken best nog dit jaar gebeuren.

De firma Monument Renovation Technics uit Deinze zal deze werken uitvoeren tegen een bedrag van 21 499,89 euro inclusief btw.