Gemeente Gemeente Kaprijke

Werken in Oosthoek 1 te Lembeke

Gepubliceerd op 11 januari 2022
Tot en met 4 februari 2022 vinden er werken plaats in Oosthoek 1 in Lembeke.

Er zal worden gewerkt met beurtelings verkeer door middel van voorrangsborden. Fietsers en voetgangers kunnen passeren. 

De werken omvatten sleufwerken in opdracht van Telenet. Ze worden uitgevoerd met een boring onder de rijweg. 

De aannemer, Hardo bvba, probeert de hinder te beperken.