Gemeente Gemeente Kaprijke

Startschot voor werken horecazone Lembeekse bossen

Gepubliceerd op 22 oktober 2018
De wegenis- en rioleringswerken voor de heraanleg van de horecazone gaan van start. Vanaf maandag 5 november 2018 zal de firma RTS uit Zedelgem de werkzaamheden in fasen uitvoeren.

Het bestuur besliste eerder om deze werken uit te stellen naar de winterperiode, zodat de handelaars en bezoekers van de zone zo weinig mogelijk hinder ondervinden.

Tijdens de periode van de werken zal RTS de volgende werkzaamheden verrichten:

  • bouwen van een gescheiden rioolstelsel;
  • aansluiten van de huizen en straten op riolering;
  • bouwen van een overstortmuur in de beek;
  • bouwen van een pompstation en aanleg van een persleiding;
  • opbraak en heraanleg van de wegverharding;
  • aanplanten van bomen.

Het gemeentebestuur had eerder al een aantal verfraaiingswerken doorgevoerd om de bermen, die aangetast werden tijdens de eerdere nutswerken, op te fleuren en om het parkeergedrag te structureren.

De totale kost van het project ligt op 941 699,13 euro.

De aannemer zal gefaseerd te werk gaan. Houd zeker onze website en sociale media in de gaten voor meer informatie, foto’s, …