Gemeente Gemeente Kaprijke

Herplaatsing van greppel in Gentweg

Gepubliceerd op 29 november 2019
Van 2 december tot en met 20 december 2019 is aannemer Trafiroad nv uit Lokeren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer aan het werk in de Gentweg in Lembeke.

De werkzaamheden omvatten het herplaatsen van een greppel in de Gentweg (N456 kmpt. 15,142-15,200 aflopend rechts).

De werken zullen in totaal negen werkdagen duren: twee dagen voor de effectieve werkzaamheden en zeven dagen voor uitharding.

Er zal worden gewerkt met beurtelings verkeer door middel van voorrangsborden. De aannemer zal de werfsignalisatie 's avonds steeds aan de kant plaatsen.