Gemeente Gemeente Kaprijke

18 t/m 25 september : Week van de duurzame gemeente

Gepubliceerd op 25 september 2022
Tussen 18 september en 25 september doen wij met onze gemeente mee met de Week van de duurzame gemeente: een project van de VVSG.

Tijdens deze week willen we graag aandacht geven aan de 17 SDG's, oftewel de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit zijn een aantal internationale afspraken rond verschillende thema's zoals armoedebestrijding, klimaatverandering, verstedelijking en andere zaken. Tegen 2030 moeten de 17 doelstellingen bijdragen tot een universele en duurzame ontwikkeling die die inzet op inclusie zodat niemand vergeten wordt.

Niet alleen overheden kunnen hier aan meedoen. Ook jij kunt je hiervoor inzetten. En zo zijn er al een flink aantal onder ons die dat doen. Daarom hebben wij tien duurzame helden genomineerd die wij graag even in de spotlight zetten:

  • Blij Leven Voorstraat (MFC Meetjesland)
  • Kwb Ieder Kind een Sint
  • Basisschool De Kap(r)oenen Kaprijke en Basisschool De Hei(r)akker Lembeke
  • vzw De Plek
  • vzw De Stap in het Bardelaeremuseum
  • Onze opvanggezinnen voor Oekraïense vluchtelingen
  • Onze vele vrijwilligers die zich inzetten voor verschillende organisaties en activiteiten
  • De vele mantelzorgers
  • Onze Mooimakers
  • Angar/LEF/Leveranciers die onze Boerenmarkt levendig houden met de Korte Keten

Deze mensen/groepen/initiatieven zetten zich al jaar en dag in om onze gemeente mooier te maken en ervoor te zorgen dat iedereen mee is. En dat mag dus ook wel een keer geëerd worden! 

Wil jij meer weten over onze duurzame helden? Of wil je graag weten hoe je zelf een duurzame held kan worden? Ga dan naar www.duurzamegemeente.be voor meer info.

Word zelf ook een duurzame held!

Je kan zelf ook kleine stappen zetten die tot een verbetering leiden. Doe mee met de SDG-bingo en print de bingokaart in bijlage hieronder af!