Gemeente Gemeente Kaprijke

Paal volgt Wagen: vraag nu zelf je publieke laadpaal aan!

Gepubliceerd op 14 september 2022
Als burger, onderneming of taxi-/deelwagenbedrijf kan je vanaf nu bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein via een digitaal loket (Paal volgt Wagen).

Uitrol van publieke laadpalen

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein zal de komende jaren door de Vlaamse overheid georganiseerd worden door middel van een concessieopdracht. Je kan als burger een publieke laadpaal aanvragen als je zelf geen plaats heeft voor een laadpaal en een bestaand publiek laadstation te veraf is. Daarnaast zullen ook laadpunten op strategische locaties worden gerealiseerd.

Voorwaarden

Voor burgers gelden de volgende voorwaarden:

 • Je maakt gebruik van een batterij elektrisch voertuig (in eigendom, via een contract van huurfinanciering, huurkoop of gelijkaardig of als bedrijfswagen). Enkel volledig elektrische wagens komen in aanmerking met bewijs van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • Je beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden en/of bent niet in staat om zelf een laadpunt te installeren (bijvoorbeeld na negatief advies van brandweer in een ondergrondse parking).
 • Je aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250 meter wandelafstand van de woonst beschikbaar.

Voor ondernemingen gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager maakt gebruik van een batterij elektrisch voertuig met bewijs van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • De onderneming zelf beschikt niet over parkeerplaatsen op privaat domein en kan dus zelf geen laadpunten installeren.
 • De aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250 meter wandelafstand van de werkplaats beschikbaar.

Ook taxi- en deelwagenbedrijven kunnen via het e-loket publieke laadpunten aanvragen (onder voorwaarden). Een belangrijk verschil is dat het hier gaat over de realisatie van een laadpunt op het openbare domein voor exclusief gebruik door taxi’s of deelwagens (standplaatsen of parkeerplaatsen voorbehouden voor taxi’s of deelwagens).

Procedure

Als burger, onderneming of taxi-/deelwagenbedrijf kan je bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein via het digitaal loket https://plaatsingpubliekelaadpalen.vlaanderen.be/.

 1. Aanvraag: Vul het formulier in om een publieke laadpaal in jouw buurt aan te vragen.
 2. Beoordeling: Nadat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken alle gegevens correct heeft ontvangen, word je via e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing binnen een termijn van 40 kalenderdagen. Bij een gunstige beslissing wordt de laadpaalexploitant gevraagd om het plaatsingsproces op te starten.
 3. Plaatsing: De publieke laadpaal wordt in de buurt geplaatst en kan gebruikt worden om wagens op te laden.

Meer info

Meer info over het project: www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen

Meer weten over publieke laadinfrastructuur via www.vlaanderen.be/een-elektrische-wagen-laden/publieke-laadpunten-voor-elektrische-voertuigen.