Gemeente Gemeente Kaprijke

Vooruitgang wegenis – en rioleringswerken in de Gravin Madeleine d’Alcantaralaan

Gepubliceerd op 30 mei 2024
De werken in de Gravin Madeleine d'Alcantaralaan gaan gestaag verder. Op dit moment werkt de aannemer de riolering af vlakbij het kruispunt met de Antwerpse heirweg.

De hoofdriolering (RWA en DWA) is dan aangelegd over het volledige tracé van G.M. d’Alcantaralaan 132 tot kruispunt Antwerpse Heirweg. De woningen met even huisnummers werden meteen aangesloten op de riolering, kort nadien gevolgd door de woningen aan de oneven zijde. Daarbij is het fietspad lokaal opgebroken en wordt aansluitend opnieuw gedicht met klinkers. Ook is het tweede pompstation ter hoogte van huisnummer 67 geplaatst.

Er worden nog een aantal lokale inbuizingen geplaatst thv de ingang naar de Lembeekse bossen aan de zijde van Waarschoot. Concreet betekent dit dat de woningen in de werfzone vanaf maandag 27/05 best bereikbaar zijn via de Antwerpse Heirweg en niet meer via de Zoutweg/Hoge Zandweg. Bewoners worden gevraagd om vanaf dan geen wagens meer te parkeren op het fietspad langsheen de werfzone. Doorgang is tijdelijk niet meer mogelijk.

Vanaf deze week (uiterlijk 3 juni) wordt er gestart met de volledige opbraak van de wegenis gelegen tussen de werfburelen (huisnummer 132) en de gemeentegrens met Waarschoot (Hoge Zandweg). Aansluitend wordt over de globale werfzone de nieuwe wegenis aangelegd zoals daar zijn: plaatsen straatkolken, aanleg funderingen, betonneren greppels, aanleg asfaltverharding.

Deze werken hebben uiteraard een grote impact. Gedurende de volledige maand juni zal er vaak hinder zijn. Helaas is dit echter onvermijdbaar gezien de aard van de werken.

Parkeren is mogelijk in de Antwerpse Heirweg en Scheutbos (te voet of per fiets bereikbaar via bospad).

Voor de afvalophaling zijn afvaleilanden voorzien ter hoogte van het kruispunt met de Antwerpse Heirweg, aan het einde van Scheutbos en aan de start van de werfzone kant Waarschoot. 

Op langere termijn

In het deel van de G. M. d’Alcantaralaan van de Eeklostraat tot de Antwerpse Heirweg (fase 2) wordt gestreefd om de opritten klaar te krijgen tegen het bouwverlof. Dit start op 15 juli en loopt tot 2 augustus. Na de zomervakantie volgt dan de aanleg van de toplaag asfalt (samen met fase 3).

De start van de riolerings- en wegenwerken in de Antwerpse Heirweg en het Scheutbos is voorzien na het bouwverlof.