Gemeente Gemeente Kaprijke

Voorstelling Leaderproject ‘Vervoerregio met aandacht voor het platteland: van aanbod- naar vraag gestuurde mobiliteit op maat’

Wat

Het noorden van het Meetjesland maakt zich op voor het nieuwe mobiliteitsplan. In 2019 werd het decreet rond basisbereikbaarheid goedgekeurd. Hiermee werd het startschot gegeven voor een volledige hertekening van het mobiliteitssysteem in Vlaanderen. Binnen de nieuwe mobiliteitsvisie wil men het aanbod afstemmen op de vraag en inzetten op combimobiliteit. Dit betekent een sterk kern- en aanvullend net van openbaar vervoer aangevuld met heel wat verschillende vervoersoplossingen die de gebruikers kunnen gaan combineren om zo tot op hun bestemming te geraken.

Om de nieuwe mobiliteitsvisie op maat te gaan realiseren werd Vlaanderen ingedeeld in vervoerregio’s. In de zogenaamde vervoerregioraden geven de lokale besturen en andere spelers vorm aan hoe die nieuwe mobiliteit er dan concreet moet gaan uitzien. De uitrol van het nieuwe mobiliteitssysteem komt er vermoedelijk in 2023.

Het Meetjesland is opgenomen in de vervoerregioraad Gent. Een grote maar vooral zeer diverse regio. Voor het noorden van het Meetjesland, waar de vervoersvraag door de demografische samenstelling van de regio zeer laag maar zeer complex is, zijn er heel wat uitdagingen.

Intergemeentelijke samenwerking

Het Plattelandscentrum Meetjesland, Veneco en de gemeentes Assenede, Kaprijke & Sint-Laureins beslisten de handen in elkaar te slaan met het Leaderproject ‘Vervoerregio met aandacht voor het platteland’.

Met dit project willen we de complexe mobiliteitsnoden die er leven in de projectgemeentes in kaart brengen waarbij we ons focussen op 3 doelgroepen: jongeren, ouderen en kansarmen. Naast noden in kaart brengen willen we vooral oplossingen bedenken en dit in nauw overleg met zijn toekomstige gebruikers.

Onder welke voorwaarden is het nieuwe vervoersysteem bruikbaar voor de gebruiker? Moeten er hiervoor bijkomende tools ontwikkeld worden? Is het nuttig om bijkomend vervoeraanbod te creëren of hoe kunnen we bestaande alternatieven versterken? Is dit betaalbaar voor de gemeente en zal het wel effectief een oplossing bieden? Kunnen wij als bevolking elkaar ook helpen en samenwerken op vlak van mobiliteit?

Heel wat vragen waar we via het Leaderproject een antwoord op zullen proberen te formuleren samen met alle inwoners. Er volgen dus nog heel wat acties waarbij wij graag jullie input ontvangen. Meer informatie volgt nog!

Meer info

Basisbereikbaarheid: vlaanderen.be/basisbereikbaarheid

Vervoerregioraad Gent: vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios/vervoerregio-gent

Leaderproject: plattelandscentrum.be/project/vervoerregio-met-aandacht-voor-het-platteland-van-aanbod-naar-vraag-gestuurde-mobiliteit-op-maat

Contactpersoon gemeente:

Lucas Van der Meersch
Afdelingshoofd Wonen en Werken
wonenenwerken@kaprijke.be

Contactpersoon Leaderproject:

Katlijn Vanhulle
Projectmedewerker Plattelandscentrum Meetjesland
katlijn.vanhulle@plattelandscentrum.be
www.plattelandscentrum.be