Gemeente Gemeente Kaprijke

Voorbereidende nutswerken van start in de Gn. Mad. d’Alcantaralaan

Gepubliceerd op 07 januari 2022
Momenteel bereidt het gemeentebestuur de wegenis- en rioleringswerken voor in de Gn. Mad. d’Alcantaralaan.

Voorafgaand aan dergelijke structurele werken, dienen steeds de nutsleidingen te worden vernieuwd. De firma Hardo zal dan ook in opdracht van Fluvius saneringswerken uitvoeren in de Gn. Mad. d’Alcantaralaan en de Antwerpse Heirweg (stuk tussen grens met Eeklo en kruispunt Beukenlaan).

De werken zullen in verschillende fasen gerealiseerd worden:

1) Vanaf maandag a.s. 10 januari tot en met 28 januari e.k. zal de aansluiting van de Gn. Mad. d’Alcantaralaan op de Eeklostraat in beide richtingen niet meer toegankelijk zijn (tot de Antwerpse Heirweg). Het verkeer op de Eeklostraat wordt niet gehinderd. Er wordt voor gemotoriseerd verkeer een omleiding voorzien via rondpunt-Ledestraat-Beukenlaan-Antwerpse Heirweg in beide richtingen. Voor fietsers wordt in een omleiding via het rondpunt-Ledestraat-Boslucht voorzien.

2) Meteen volgend op fase 1 zal er gestart worden in de Gn. Mad. d’Alcantaralaan (tussen kruispunt Eeklostraat en kruispunt Antwerpse Heirweg). Er wordt éénrichtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer (in de rijrichting naar Waarschoot). Doorgang voor fietsers zal mogelijk blijven. Voor verkeer richting de Eeklostraat zal de omleiding zoals in punt 1 van kracht blijven.

3) In deze fase zal gewerkt worden in de Antwerpse Heirweg, tussen het kruispunt Gn. Mad. d’Alcantaralaan en het kruispunt Beukenlaan. Er zal eenrichtingsverkeer worden toegepast en de omleiding zoals vermeld in punt 1 blijft van toepassing.

4) In deze fase zal gestart worden in het verlengde van de Gn. Mad. d’Alcantaralaan tussen kruispunt Antwerpse Heirweg en de grens met Waarschoot. Hierbij zal steeds beurtelings doorgang mogelijk zijn voor alle verkeer. Fietsers zullen plaatselijk wel in gemengd verkeer zich dienen te verplaatsen.

5) In de laatste fase wordt het doodlopend stuk Antwerpse Heirweg-Scheutbos aangepakt. Er zal doorgang mogelijk blijven voor alle verkeer, middels beurtelings verkeer.

De werken zouden tegen 1 april 2022 dienen te zijn afgerond, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. Meer info vindt u ook steeds op www.kaprijke.be/heraanleg-gravin-madeleine-dalcantaralaan.

Tot slot vindt u hierbij een overzichtsplan van de werken: