Gemeente Gemeente Kaprijke

Volledige opheffing onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

Gepubliceerd op 06 november 2023
Er mag weer water onttrokken worden uit de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dankzij de neerslag van de voorbije maanden is het tijdelijk onttrekkingsverbod volledig opgeheven.

Uit een evaluatie van de droogte-indicatoren blijkt dat de meerderheid van de onttrekkingszones in Oost-Vlaanderen voldoende is hersteld van de afgelopen droogteperiode. Daarom heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen beslist om het tijdelijk onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten op te heffen. Dit geldt voor deze 16 onttrekkingszones:

 • OVL-256: Rone
 • OVL-273: Leopoldkanaal van Vlietbeek/Zwartesluisbeek (excl) tot monding Isbellageleed (incl)
 • OVL-294: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-301: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal tot Kanaal Gent-Oostende (excl)
 • OVL-305: Leopoldskanaal van monding Isabellageleed (excl) tot stuw van Sint-Laureins (excl)
 • OVL-307: Vlietbeek/Zwartesluisbeek van monding 080/74001 (excl) tot Leopoldskanaal
 • OVL-309: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl) tot monding 085/87001 (incl)
 • OVL-663: Moervaart van monding Oostvaart (excl.) tot monding kanaal Gent-Terneuzen
 • OVL-687: Kanaal Gent-Oostende van afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal (excl.) tot Bornebeek
 • OVL-691: Leie van monding Mandel (excl) tot monding Oude Mandelbeek (incl)
 • OVL-699: Leopoldkanaal van Vlietbeek/Zwartesluisbeek (excl) tot monding Isbellageleed (incl)
 • OVL-701: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl) tot monding 085/87001 (incl)
 • OVL-1041: Zuidlede
 • OVL-656: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-695: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)
 • OVL-696: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)

Voor de volgende zones wordt het tijdelijk onttrekkingsverbod ingetrokken ten opzichte van het vorige besluit van de gouverneur (5 juli 2023):

 • OVL-257: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-259: Oude Schelde vanaf Gent-Brugge sluis + Schelde tot monding Molenbeek/Grondebeek (excl)
 • OVL-263: Schelde van monding Molenbeek/Grotebeek (excl) tot monding Oostveergote (incl)
 • OVL-267: Molenbeek/Beiaardbeek – afwaarts deel
 • OVL-268: Molenbeek/Wolfputbeek
 • OVL-269: Schelde van monding Grote/Zwarte Spierbeek (excl) tot monding Molenbeek (incl)– rechter Schelde-oever
 • OVL-275: Molenbeek/Plankebeek
 • OVL-279: Zuidlede
 • OVL-284: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)
 • OVL-286: Dender van monding Molenbeek/Wolfputbeek (excl.) tot monding Hoezebeek (excl.)
 • OVL-297: Noord-Zuid verbinding
 • OVL-300: Poekebeek
 • OVL-315: Oude Schelde vanaf Gentbruggesluis + Schelde tot monding Molenbeek/Gondebeek (excl.)
 • OVL-316: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-322: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-324: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl.)
 • OVL-328: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)
 • OVL-668: Molenbeek/Plankebeek 432/30000
 • OVL-671: Kanaal Gent-Terneuzen v. Leie binnenstad/Benedenschelde (excl) – monding Moervaart (excl)
 • OVL-673: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal van Kanaal Gent-Oostende (excl) tot monding Vaart van Eeklo
 • OVL-676: Schelde van monding Oostveergrote (excl) tot monding afgesloten Dender (excl)
 • OVL-681: Schelde van monding Zwalmbeek (excl) tot monding Stamkotbeek (incl)
 • OVL-682: Schelde van monding Zwalmbeek (excl) tot monding Stamkotbeek (incl)
 • OVL-686: Kanaal Gent-Terneuzen van monding Moervaart (excl) tot monding in Schelde
 • OVL-693: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)
 • OVL-694: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)