Gemeente Gemeente Kaprijke

Voedselpakketten

Wat

Als u een laag inkomen hebt, schulden hebt of andere problemen hebt en u kunt niet voorzien in uw basisbehoeften of de basisbehoeften van uw gezin, dan kunt u bij het OCMW terecht voor een voedselpakket.

De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding. De pakketten bevatten meestal rijst, spaghetti, melk, olie, confituur, maaltijden in blik, ...

Voorwaarden

  • u woont in de gemeente
  • u hebt een beperkt beschikbaar inkomen.

Het OCMW komt pas tussen als blijkt dat uw gezinsbudget de kosten niet kan dragen.

Hoe aanvragen

Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Maak een afspraak met de Sociale Dienst

Kostprijs

Het voedselpakket is gratis.

Wat heb ik nodig

  • identiteitskaart
  • bewijs van inkomsten (fiches of uittreksels)
  • bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden)
  • overzicht schulden (indien van toepassing)