Gemeente Gemeente Kaprijke

Vernieuwing horecazone Lembeekse bossen

Wat

De horecazone aan de Lembeekse bossen is recentelijk volledig vernieuwd geweest. Als toegangspoort van de bossen was het wenselijk om de omgeving op te frissen en toegankelijker te maken voor zowel bezoekers als omwonenden. Zo bevindt zich op deze zone nu ook een herlaadpaal voor elektrische voertuigen. 

Tijdens de gemeenteraad van 22 juni 2017 werd beslist om de aanbestedingsprocedure op te starten. Op 19 oktober 2017 werd een infoavond georganiseerd voor de omwonenden. De werken werden aangevangen eind 2018 en zijn begin 2020 opgeleverd.

Voor het ontwerpplan werden de volgende krachtlijnen uitgewerkt:

  • bouwen van een gescheiden rioolstelsel;
  • aansluiten van de huizen en straten op riolering;
  • bouwen van een overstortmuur in de beek;
  • bouwen van een pompstation en aanleg van een persleiding;
  • opbraak en heraanleg van de wegverharding;
  • aanplanten van bomen.

De totale kost van de heraanleg van de horecazone bedroeg bij benadering 900 000 euro.