Gemeente Gemeente Kaprijke

Verlenging werken in Beukenlaan in Lembeke

Gepubliceerd op 07 juni 2022
De werken in de Beukenlaan in Lembeke zijn helaas nog niet volledig afgerond. Ze worden verlengd van 3 juni tot en met 15 juli 2022. Dit kan mogelijks nog extra verkeershinder als gevolg hebben.

De werken omvatten de aanleg van nutsleidingen (koppelen van koppelputten) in opdracht van De Watergroep. Ze worden uitgevoerd in de berm, maar eventueel kan er gewerkt worden met een rijbaanversmalling. Verder dient het Lorkenpad te worden afgesloten uitgezonderd voor voetgangers. Voor de fietsers dient in een omleiding te worden voorzien vanaf Warande via Eikenlaan en Beukenlaan naar Ledestraat.