Gemeente Gemeente Kaprijke

Verkeersmaatregelen tijdens werken Fietstunnel E34/N49/F423

Gepubliceerd op 15 december 2023
Tijdens de werken aan de fietstunnel op het kruispunt van de E34/N49/F423 worden verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd. De verkeersmaatregelen blijven een jaar lang geldig gedurende de hele werkperiode aan de fietstunnel.

Het fietsverkeer zal gedurende deze periode gebruik moeten maken van alternatieve routes aangezien het fietspad op de fietssnelweg F423 parallel aan de Vaartstraat (zijde Kaprijke) wordt afgesloten. Fietsers van en naar Eeklo kunnen via de Vaartstraat of via de fietsbrug aan het Aalstgoed oversteken over de E34/N49. Deze laatste route biedt de veiligste doorgang voor fietsers en minimaliseert hinder tijdens de werkzaamheden. De ventwegen van de E34/N49, en de carpoolparking, worden ook afgesloten tijdens de werken om ruimte te bieden aan de noodzakelijke infrastructuur voor de fietstunnel.

Om de verkeersveiligheid in de Vaartstraat te verhogen, is op het specifieke traject in de straat tussen de start van de bebouwde kom van deelgemeente Kaprijke voor het kruispunt met de E34/N49 tot aan het kruispunt Vrombautstraat een snelheidsbeperking van 50 km/u ingesteld. Ook zijn er oranje doorlopende wegmarkeringen aangebracht in de Vaartstraat in de zone tussen N49 en kruispunt Vrombautstraat. Dit is bedoeld om een bijkomende schrikstrook voor fietsers te creëren. Er zijn waarschuwingsborden “versmalde rijstroken” toegevoegd op meerdere plaatsen in de zone.

De werken aan de fietstunnel zijn in november 2023 opgestart en zullen naar verwachting in het najaar van 2024 voltooid zijn met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Wij vragen begrip van de weggebruikers en de lokale gemeenschap voor eventuele ongemakken tijdens deze periode.