Gemeente Gemeente Kaprijke

Vergunning voor het exploiteren van een taxidienst en voor de verhuur van voertuigen met bestuurder, en de bestuurderspas (Taxi/bestuurder)

Wat

Taxibedrijven en verhuurdiensten van voertuigen met bestuurder (VVB) verzorgen allebei vervoer op aanvraag tegen betaling.

Sinds 1 januari 2020 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de vergunning.

Bijgevolg kan deze vergunning worden aangevraagd via de website van de Vlaamse overheid: https://centaurus2020.vlaanderen.be/

Hierdoor trad het nieuwe Vlaamse Taxidecreet in werking. Het nieuwe taxidecreet brengt tot dan bestaande vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst en voor het exploiteren van een VVB dienst samen onder 1 vergunning: de vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV).

De vergunning IBPV omvat vier soorten diensten:

 • Straattaxi
 • Standplaatstaxi
 • Ceremonieel vervoer
 • OV-Taxi

TAXIVERVOER richt zich eerder op privépersoon en kan op elk moment van de dag aangevraagd worden.

EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER (VVB) wordt op voorhand aangevraagd en dient voor langere ritten. Deze dienst wordt bijvoorbeeld gebruikt voor (groeps)verplaatsingen voor reisbureaus, ziekenfondsen en bedrijven.

Een VVB vergunning heeft een looptijd van vijf jaar en voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Voor het bezoldigd vervoer van personen;
 • Waarbij het niet om geregeld vervoer gaat en evenmin om een taxidienst;
 • In voertuigen die qua constructie en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het uitbaten van een verhuurdienst zijn:

 • Het voertuig dat ingezet wordt voor de exploitatie van een dienst, moet het door het cliënteel vereiste comfort en accessoires bieden aan passagiers.
 • Het voertuig moet periodiek gecontroleerd worden om na te gaan of het nog voldoet aan alle exploitatievoorwaarden.
 • Elke verhuring geeft aanleiding tot een inschrijving in een register. Dit register wordt bijgehouden op de zetel van de onderneming en vermeldt de datum, het uur, het precieze voorwerp en de prijs van het verhuurcontract.
 • Het voertuig mag slechts ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon conform een schriftelijke overeenkomst.
 • Het voertuig mag zich niet op de openbare weg begeven en niet stilstaan op de weg als het vooraf niet op de zetel van de onderneming verhuurd is.
 • Het huurcontract slaat enkel op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan.
 • De voertuigen moeten voorzien zijn van een herkenningsteken. Dit herkenningsteken wordt afgeleverd door de gemeente. Kentekens die kenmerkend zijn voor als taxi ingezette voertuigen of die hieraan herinneren, mogen noch in noch op het voertuig aangebracht worden.
 • De exploitanten mogen voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder geen reclame maken onder de benaming 'taxi' of onder een motto waarin aan dit woord wordt herinnerd.
 • De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij eigenaar is van het voertuig of de voertuigen, hetzij er de beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst. De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 dienen elke bestuurder en exploitant te beschikken over een bestuurderspas. Dit geldt ook voor bestaande vergunningen. De bestuurderspas wordt eveneens aangevraagd via de website van de Vlaamse overheid en wordt afgeleverd door de gemeente van woonst van de bestuurder.

Regelgeving

 • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001)
 • Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003)
 • Decreet van 29 maart 2019 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 14 mei 2019)
 • Het Taxibesluit (B.S. 26 november 2019)