Gemeente Gemeente Kaprijke

Wooneco

Sinds 18 september 2023 is Woonwijzer Meetjesland/Veneco veranderd van naam. Vanaf nu heet Wooneco je van harte welkom.

De dienstverlening blijft gratis. Onze woon- en energieadviseur, Elodie Wildero is nog steeds wekelijks bij ons aanwezig.

Aan het woon- en energieloket kan je terecht met vragen over:

Huren - verhuren

 • modelhuurcontracten en plaatsbeschrijving
 • huurwetgeving en contracten
 • huurgeschillen
 • kwaliteitsproblemen
 • huursubsidie en huurpremie
 • overzicht van te huur staande privéwoningen
 • inschrijving sociale huisvesting
 • rechten en plichten huurder-verhuurder
 • indexatie huurprijs - opzegmogelijkheden - kosten en lasten

Sociaal kopen en huren

 • info sociale leningen
 • inschrijving sociale huisvesting

Woonkwaliteit

 • info over kwaliteitsnormen
 • aanvraag conformiteitsattest
 • hulp bij melding woonkwaliteitsproblemen
  woonkwaliteit@wooneco.be

Leegstand - verwaarlozing

Energie besparen

 • energiefactuur nakijken
 • vergelijken energieleveranciers via V-test
 • info overstap leverancier
 • aanvragen energiescan

Aanvraag energiescan via loket of rechtstreeks naar energiescan@wooneco.be

Premies

 • info en hulp bij aanvraag premies
 • fiscale voordelen

Leningen

 • info over de MijnVerbouwlening
 • hulp bij de aanvraag van de MijnVerbouwlening
 • doorverwijzing andere leningen

Renoveren

 • onafhankelijk en gratis renovatieadvies
 • groepsaanbod energetisch renoveren
 • groepsaanbod zonnepanelen
 • doorverwijzing naar renovatiecoaches

Maak een afspraak

Elke woensdag is onze adviseur Elodie Wildero aanwezig tussen 10.00 uur - 12.00 uur in het Administratief centrum (Veld 1). Je kan haar bereiken via kaprijke@wooneco.be of 09 216 77 81 om een afspraak in te plannen.