Gemeente Gemeente Kaprijke

Valse mails in omloop

Gepubliceerd op 28 september 2023
Blijkbaar zijn er valse mails in omloop die zogenaamd in opdracht van de Gemeente Kaprijke verstuurd zouden zijn. Het betreft dreigmails die vanuit deurwaarderskantoor AGERANT verstuurd worden om een afvalstoffenheffing te innen. Maar wij hebben helemaal geen afvalstoffenheffing…

Als je dus zo een mail hebt ontvangen, ga er niet op in:

  • Klik NIET op de links
  • Verwijder de mail direct uit je mailbox

Je kan hem voor de zekerheid doorsturen naar verdacht@safeonweb.be voordat je hem verwijderd. 

Kijk voor meer tips op www.safeonweb.be/nl/wat-verdachtsafeonwebbe.