Gemeente Gemeente Kaprijke

Vacature verpleegkundige residentiële ouderenzorg

Wat

Kaprijke organiseert een selectie voor verpleegkundige residentiële ouderenzorg.

De verpleegkundige dient aan onze 42 bewoners in ons woonzorgcentrum De Boomgaard te Lembeke de verpleegkundige zorgen toe.

Er zijn momenteel functies van verpleegkundige in contractueel verband vacant.

De selectie is niet vergelijkend. 

Het bestuur legt een wervingsreserve van drie jaar aan.

De kandidaten die voor de selectie slagen en niet aangesteld worden, blijven gedurende drie jaar in een wervingsreserve opgenomen. Ook voor tijdelijke vervangingen doet het bestuur beroep op beschikbare kandidaten uit de wervingsreserve. 

Voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie,
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie;
 • in het bezit van het diploma verpleegkundige (bachelor, HBO5, gelijkwaardig diploma);
 • slagen voor de selectie;
 • er is geen relevante beroepservaring vereist.

Jongeren die dit (academie)jaar afstuderen en een diploma verpleegkundige zullen behalen, worden verzocht zich kandidaat te stellen én aan de selectie deel te nemen.

Hoe aanvragen

Kandidatuur indienen

U dient uw kandidatuur ten laatste op woensdag 6 juli 2022 (de datum wordt stilzwijgend telkens met twee weken verlengd indien er geen kandidaturen zijn) in.

U gebruikt best het digitaal on line formulier om uw kandidatuur in te dienen. Onze medewerkers staan u graag bij om u te begeleiden met het digitaal indienen van uw kandidatuur.

Schriftelijke kandidaturen met de vereiste documenten stuurt u naar het vast bureau - Lembeke-Dorp 43 - 9971 Lembeke.

Afstuderende jongeren kunnen zich eveneens kandidaat stellen.

Selectie

De selectie gaat door in samenspraak met de selectiecommissie en de kandidaat.

De selectie bestaat uit een selectie-interview dat peilt naar de motivatie, belangstelling en inzetbaarheid.

U bent geschikt voor de functie van verpleegkundige als u voor het selectie-interview minstens 60 % behaalt.

Aanstelling

Het bestuur stelt uit de geschikte kandidaten een verpleegkundige voor de vacante functie aan. We bieden u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aan.

Als verpleegkundige presteert u in een ploegensysteem. De prestatiebreuk (voltijds, deeltijds én aantal uur per week) wordt in onderling overleg op het ogenblik van de aanstelling overeen gekomen.

Een voltijds verpleegkundige (bachelordiploma of gelijkwaardig diploma) ontvangt een maandloon (bruto) van minimum 3 140 euro en maximum 4 960 euro (met inbegrip van zaterdag- en zondagprestaties en prestaties op een feestdag). Daarbovenop worden de avond- en nachtprestaties uitbetaald.

Een voltijds verpleegkundige (HBO5-diploma of gelijkwaardig diploma) ontvangt een maandloon (bruto) van minimum 2 900 euro en maximum 4 415 euro (met inbegrip van zaterdag- en zondagprestaties en prestaties op een feestdag). Daarbovenop worden de avond- en nachtprestaties uitbetaald.

Onze attractieve, extralegale voordelen zijn:

 • afhankelijk van uw beroepsloopbaan kan anciënniteit in aanmerking worden genomen
 • haardgeldtoelage of standplaatsvergoeding
 • eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques, ecocheques en gemeentelijke geschenkbonnen
 • hospitalisatieverzekering
 • pensioenverzekering
 • fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
 • terugbetaling van openbaar vervoer
 • fietsleasing
 • aansluiting bij een gemeenschappelijke sociale dienst
 • personeelsmotiverende activiteiten.

Wat heb ik nodig

Bij uw kandidatuur voegt u volgende documenten toe:

 • sollicitatiebrief;
 • curriculum vitae;
 • uittreksel uit het strafregister (model 1) (maximum drie maanden oud) (vereist);
 • kopie van diploma verpleegkundige (vereist).

Regelgeving

Rechtspositieregeling voor OCMW-personeel

Uitzonderingen

Jongeren die dit (academie)jaar afstuderen en een diploma verpleegkundige behalen, dienen ten laatste tegen het in dienst treden een kopie van hun diploma verpleegkundige in.

Meer info

Voor meer inlichtingen in verband met het profiel, de functie of het takenpakket, kan je contact opnemen met mevrouw Sabine Goethals, directeur woonzorgcentrum De Boomgaard, op het telefoonnummer 09 218 91 80 via mail naar sabine.goethals@kaprijke.be.