Gemeente Gemeente Kaprijke

Vacature administratief medewerk(st)er

Wat

De administratief medewerk(st)er van ons lokaal bestuur in het Meetjesland ondersteunt administratief de werking van onze gemeentelijke en OCMW-diensten. 

Je onthaalt met een warme glimlach onze burgers en onze ondernemers aan de balie, je bent vlot aan de telefoon en met je computervaardigheden maak je in een handomdraai een brief, een bestelbon of een factuur.

Afhankelijk van de dienst waar je te werk wordt gesteld, ontwikkel je inhoudelijke kennis en vaardigheden over specifieke domeinen. De specifieke domeinen kunnen gaan over cultuur, sport, toerisme, welzijnswerk, gezondheid, duurzaamheid, wonen, ruimtelijke ordening, milieu, ... en/of algemene zaken (archief, financiën, personeel, secretariaat, verzekeringen).

Door je leerbereidheid zet je je kennis en vaardigheden resultaatgericht in. Je communiceert klantgericht. Je werkt graag samen met je collega's als een team.

Voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie;
 • voldoen aan de vereiste taalkennis;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie;
 • in het bezit zijn van een diploma van secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma;
 • er is geen relevante beroepservaring vereist;
 • slagen voor de selectie;

Jongeren die dit (school)jaar afstuderen worden verzocht zich kandidaat te stellen om aan de selectie deel te nemen.

Hoe aanvragen

Kandidatuur indienen

Je dient je kandidatuur ten laatste op woensdag 6 juli 2022in.

Je gebruikt het digitaal online formulier om je kandidatuur in te dienen. Onze medewerkers staan je graag bij om je te begeleiden met het digitaal indienen van je kandidatuur.

Schriftelijke kandidaturen met de vereiste documenten stuur je naar het college van burgemeester en schepenen - Veld 1- 9970 Kaprijke.

Afstuderende jongeren kunnen zich eveneens kandidaat stellen.

Van zodra het bestuur je kandidatuur goedkeurt, word je tot de selectie toegelaten.

Selectie

De selectie gaat in de loop van de maand augustus of september door. Van zodra de data bekend zijn, verneem je ze hier.

De selectie bestaat uit:

 • De competentieproef dat aan de computer in ons administratief centrum doorgaat;
 • De gevalstudie dat aan de computer in ons administratief centrum doorgaat;
 • De mondelinge proef dat in de raadzaal van ons administratief centrum doorgaat.

Om tot de mondelinge proef te worden toegelaten, ben je minstens 50 % geschikt bevonden voor de competentieproef én minstens 50 % voor de gevalstudie.

Je bent geschikt voor de functie van administratief medewerk(st)er van zodra je minstens 50 % geschikt bent voor de competentieproef, minstens 50 % voor de gevalstudie, minstens 50 % voor de mondelinge proef én minstens 60 % voor de gehele selectieprocedure. De competentieproef telt voor 1/4de, de gevalstudie eveneens voor 1/4de en de mondelinge proef voor de helft van de selectieprocedure mee.

De selectie voor de functie van administratief medewerk(st)er is een niet vergelijkende selectie. Geschikte kandidaten die niet aangesteld worden, worden gedurende drie jaar in de gemeenschappelijk wervingsreserve (gemeente en OCMW) van administratief medewerk(st)er opgenomen. Ook voor tijdelijke vervangingen doet het lokaal bestuur beroep op beschikbare kandidaten uit de wervingsreserve.

Aanstelling

Het bestuur stelt uit de geselecteerde kandidaten één - bij voorkeur voltijds - administratief medewerk(st)er aan.

Aan de administratief medewerk(st)er die bij aanwerving in dienst treedt, wordt eerst een arbeidsovereenkomst van één jaar aangeboden om vervolgens aansluitend een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan te bieden.

Als administratief medewerkster presteer je in een werktijdenregeling met stam- en glijtijden van maandag tot vrijdag. In eerste instantie word je voor de huidige vacante functie in onze afdeling wonen en werken te werk gesteld.

Als voltijdse administratief medewerk(st)er (C1 - C2 - C3) ontvang je een bruto maandloon van minimum 2 085 euro en maximum 3 820 euro.

Onze attractieve, extralegale voordelen zijn:

 • indien voldoende beroepsrelevant wordt anciënniteit in aanmerking genomen;
 • aantrekkelijk vakantieverlofregeling;
 • ruime vormingsmogelijkheden;
 • eindejaarstoelage;
 • maaltijdcheques, ecocheques en gemeentelijke geschenkbonnen;
 • extralegale pensioenregeling (contractueel personeel);
 • hospitalisatieverzekering;
 • fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, volledige terugbetaling van openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsleasing;
 • aansluiting bij een gemeenschappelijke sociale dienst;
 • personeelsmotiverende activiteiten.

Wat heb ik nodig

Bij je kandidatuur voeg je volgende documenten toe:

 • sollicitatiebrief;
 • curriculum vitae;
 • uittreksel uit het strafregister (model 1) (maximum drie maanden oud) (vereist);
 • een kopie van je diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma (vereist).

Uitzonderingen

Jongeren die dit (school)jaar afstuderen en een diploma secundair onderwijs behalen, dienen ten laatste tegen het in dienst treden een kopie van hun diploma secundair onderwijs in.

Meer info

Voor meer inlichtingen in verband met het profiel, de functie of het takenpakket, kan je contact opnemen met de heer Lucas Van der Meersch, afdelingshoofd wonen en werken, op het telefoonnummer 0498 13 86 52 of via mail naar wonenenwerken@kaprijke.be