Gemeente Gemeente Kaprijke

Vacature maatschappelijk werk(st)er

Wat

De maatschappelijk werk(st)er van ons lokaal bestuur in het Meetjesland begeleidt onze cliënten met het oog op zijn of haar algemeen welbevinden in onze huidige, maatschappelijke context. 

Door de verschillende crisissen van de voorbije twee jaar werk je tijdelijk voor zes maanden mee om de diverse en talrijke hulpvragen op te volgen, voer je het sociaal onderzoek en verzekert je het recht op maatschappelijk dienstverlening.

Je begeleidt onze cliënten klantgericht. Je voert kwalitatief en nauwgezet het sociaal onderzoek. Je kan zelfstandig werken. 

Voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie;
 • voldoen aan de vereiste taalkennis;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie;
 • in het bezit zijn van een bachelordiploma maatschappelijk werk of een gelijkwaardig diploma;
 • er is geen relevante beroepservaring vereist;
 • slagen voor de selectie;

Hoe aanvragen

Kandidatuur indienen

Je dient je kandidatuur ten laatste op maandag 5 december 2022 in.

Je gebruikt het digitaal online formulier om je kandidatuur in te dienen. Onze medewerkers staan je graag bij om je te begeleiden met het digitaal indienen van je kandidatuur.

Schriftelijke kandidaturen met de vereiste documenten stuur je naar het vast bureau - Lembeke-Dorp 43, 9971 Lembeke.

Afstuderende jongeren kunnen zich eveneens kandidaat stellen.

Van zodra het bestuur je kandidatuur goedkeurt, word je tot de selectie toegelaten.

Selectie

Tijdens het selectie-interview peilt de selectiecommissie naar de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de overheid.

Aanstelling

Het bestuur stelt uit de geselecteerde kandidaten één - bij voorkeur voltijds -  maatschappelijk werk(st)er met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor zes maanden aan.

Als maatschappelijk werk(st)er presteer je in een vaste werktijdenregeling van maandag tot vrijdag.

Als voltijdse maatschappelijk werk(st)er (B1 - B2 - B3) ontvang je een bruto maandloon van minimum 2 660 euro en maximum 4 490 euro.

Onze attractieve, extralegale voordelen zijn:

 • indien voldoende beroepsrelevant wordt anciënniteit in aanmerking genomen;
 • aantrekkelijk vakantieverlofregeling;
 • ruime vormingsmogelijkheden;
 • eindejaarstoelage;
 • maaltijdcheques, ecocheques en gemeentelijke geschenkbonnen;
 • extralegale pensioenregeling (contractueel personeel);
 • hospitalisatieverzekering;
 • fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, volledige terugbetaling van openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsleasing;
 • aansluiting bij een gemeenschappelijke sociale dienst;
 • personeelsmotiverende activiteiten.

Wat heb ik nodig

Bij jouw kandidatuur voeg je volgende documenten toe:

 • sollicitatiebrief;
 • curriculum vitae;
 • uittreksel uit het strafregister (model 1) (maximum drie maanden oud) (vereist);
 • een kopie van je bachelordiploma maatschappelijk werk of een gelijkwaardig diploma (vereist).

Uitzonderingen

Jongeren die dit (academie)jaar afstuderen en een bachelordiploma maatschappelijk werk behalen, dienen ten laatste tegen het in dienst treden een kopie van hun bachelordiploma maatschappelijk werk in.

Momenteel loopt er een campagne bij onze partnerorganisatie VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) om afstuderende jongeren warm te maken om bij een lokaal bestuur te werken: Lokale besturen zoeken sociaal werkers (vvsg.be).

Meer info

Voor meer inlichtingen in verband met het profiel, de functie of het takenpakket, kan je contact opnemen met mevrouw Griet Martens, maatschappelijk werkster, op het telefoonnummer 09 376 82 10 of via mail naar griet.martens@kaprijke.be.