Gemeente Gemeente Kaprijke

Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Wat

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'.

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de focus op het lokale niveau.

Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering het addendum op dit uitvoeringsplan goed. Het addendum, alsook het geactualiseerde uitvoeringsplan met de gewijzigde teksten en het verslag van de inspraak- en adviesreacties op de wijzigingen aan het uitvoeringsplan van 17 mei 2019 vindt u onder de publicaties. Deze vind je terug in de bijlagen.