Gemeente Gemeente Kaprijke

Tweede steunpakket voor jeugd, sport en cultuur staat klaar

Gepubliceerd op 07 januari 2021
De gemeenteraad van december keurde een reglement goed voor aanwending van de tweede en laatste schijf van het corona noodfonds. Die schijf bedraagt zo'n 30 000 euro. Het geld komt in hoofdzaak van de Vlaamse overheid.

De grootste pot, 11 500 euro, gaat naar verdere ondersteuning van verenigingen die menen te weinig ontvangen te hebben bij verdeling van de eerste schijf. De verenigingen die hierop menen aanspraak te maken dienen een schriftelijke gemotiveerde aanvraag te bezorgen aan het bestuur tegen uiterlijk 31 januari 2021. De vereniging verantwoordt in haar schrijven het gewenst bedrag.

6 500 euro zal worden gereserveerd voor de aankoop door de gemeente van coronabestendig materiaal ter ondersteuning van eigen evenementen en van de reguliere werking van verenigingen op eenvoudig verzoek. 5 000 euro wordt gereserveerd voor publieke burgerevenementen. Elke subsidie wordt uitbetaald aan 166%. 1 000 euro staat ter beschikking voor het organiseren van wijkkermissen vanaf 2021. Elke subsidie wordt verdubbeld. 

De resterende 6 787,89 euro zal gereserveerd worden voor onvoorziene en/of uitzonderlijke uitgaven in de sectoren sport, cultuur en jeugd ten gevolge van de coronapandemie. In ieder geval zal het integrale bedrag van 30 787,89 euro worden aangewend ter ondersteuning van de sectoren sport, jeugd en cultuur in onze gemeente.

Klik deze link aan om het volledige reglement na te lezen voor de precieze verdeling van het geld en de voorwaarden die er aan gekoppeld zijn.