Gemeente Gemeente Kaprijke

OCMW- en gemeenteraad

Wat

Op de laatste donderdag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) vinden de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en, indien van toepassing, de raad van bestuur AGB plaats. De raden zijn openbaar waarbij publiek welkom is. Bij zitting van de raad van bestuur AGB is geen publiek welkom, dit is namelijk een gesloten zitting. Bij uitzondering vinden de raden ook plaats tijdens de zomermaanden.

De raden starten om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief centrum in Kaprijke.

Agenda

De agenda's voor de komende raden worden gepubliceerd op de woensdag de week voor de raden.

Alle agenda's van de afgelopen gemeenteraden kun je hier bekijken. 

Alle agenda's van de afgelopen raden voor maatschappelijk welzijn kun je hier bekijken. 

Alle agenda's van de afgelopen raden van bestuur AGB kun je hier bekijken.

Vragenhalfuurtje

Elke inwoner heeft spreekrecht in de gemeenteraad. Men kan vragen stellen of de eigen mening kenbaar maken aan de raadsleden bij aanvang van de zitting. Vragen met betrekking tot de agendapunten kunnen dus op de dag zelf kenbaar gemaakt worden (beperkt tot maximaal twee punten). 

Wie een vraag wenst te stellen over iets wat niet op de agenda staat, dient hiervoor ook een aanvraag in via info@kaprijke.be, en dit 14 kalenderdagen vóór de zitting van de raden.

Verslagen vorige raden

Op deze overzichtspagina kun je de verslagen van de raadszittingen terug bekijken/beluisteren.

OPGELET: de streaming is niet te bekijken in de internetbrowser Explorer omwille van dat Microsoft hiervoor geen ondersteuning meer biedt. Deze browser zal tegen eind 2022 niet meer ondersteund worden. De livestream is wel te volgen in de gebruikelijke browsers zoals Chrome, Edge en Firefox.