Gemeente Gemeente Kaprijke

Schade na de storm van 9 juli 2024? Doe een schademelding bij het Vlaams Rampenfonds

Gepubliceerd op 10 juli 2024
Naar aanleiding van de storm van 9 juli 2024 onderzoekt de Vlaamse overheid of de storm als ramp erkend kan worden. Heb je zelf schade geleden door de storm? Doe dan een schademelding bij het Vlaams Rampenfonds.

In de huidige wetgeving moeten schadelijders binnen een termijn van 60 dagen na het schadelijk weersfenomeen zelf melding maken van geleden schade (artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering). In dit geval hebben schadeleiders tijd tot 7 september 2024. Per schadelijk weersverschijnsel kan elke betrokkene één melding maken van de geleden schade. Bij de schademelding dienen geen bijlagen gevoegd te worden.

Meer informatie is te vinden op de website van het Vlaams Rampenfonds.

Opgelet!

  • Een schademelding is géén aanvraag voor een tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds. Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een erkenning van een schadelijk weersfenomeen als ramp (zie verder).
  • Schadelijders nemen altijd eerst contact op met hun eigen verzekeraar, wanneer ze door een natuurverschijnsel schade hebt opgelopen. In alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) moet de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn.

Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt de geregistreerde meldingen en toets deze af aan de financiële en wetenschappelijke erkenningscriteria. Indien voldaan is aan de erkenningscriteria wordt een dossier voor eventuele erkenning voorgelegd aan de Vlaamse Regering.