Gemeente Gemeente Kaprijke

Sportraad

De sportraad is één van de officiële adviesorganen in de gemeente. Bij het begin van elke legislatuur wordt de raad opnieuw samengesteld. Naast politieke en professionele vertegenwoordigers zetelen ook vertegenwoordigers van zestien verschillende sportclubs en –verenigingen, een vertegenwoordiger van de schoolsport, enkele sportdeskundigen en de sportfunctionaris in de sportraad.

De sportraad heeft als doel bij te dragen aan de bevordering van sport, lichamelijke opvoeding en openluchtrecreatie in het belang van de algemene lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente. Daartoe adviseert de sportraad het gemeentebestuur bij het uitstippelen van het gemeentelijk sportbeleid.

- Overleg en samenwerking creëren tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven in Kaprijke;
- Advies uitbrengen betreffende de planning en verdere uitbouw van de sportinfrastructuur in de gemeente;
- Voorstellen voor initiatieven op het gebied van sportbeoefening en kaderopleidingen formuleren;
- Deelnemen aan het bestuur van de sportaccommodaties, overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving;
- Onderzoek verrichten en documentatie en informatie verzamelen;
- Deelnemen aan het gezamenlijk overleg met andere bestaande raden en onderling informatie uitwisselen.

De sportraad verkiest ook jaarlijks, in verschillende categorieën, de laureaten van de trofeeën voor sportverdienste van het voorbije seizoen.

Samenstelling