Gemeente Gemeente Kaprijke

Spontane sollicitatie

Wat

Wil je bij het gemeente- of OCMW-bestuur werken? Dan kan je spontaan solliciteren.

Voorwaarden

Om tot de selectieprocedure te worden toegelaten dien je op dat ogenblik aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden te voldoen.

Hoe aanvragen

Je dient jouw kandidatuur in. Van zodra jouw kandidatuur is ontvangen, word je gedurende drie jaar in ons sollicitantenbestand opgenomen. Van zodra een (passende) betrekking vacant is, contacteren wij jou voor de selectieprocedure.

Regelgeving

Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel of rechtspositieregeling van het OCMW-personeel.

Meer info

Bezorg met je kandidatuur jouw motivatiebrief en jouw curriculum vitae (cv).