Gemeente Gemeente Kaprijke

Speelbosje en hondenlosloopweide SOCK

Wat

In het meerjarenplan van het AGB staat het plan opgenomen om een speelbosje aan te leggen op het terrein van het SOCK. Dit speelbosje dient een extra beleving te bieden aan spelende kinderen. Net als bij het Hippoliet Van Peenepleintje wordt de nadruk gelegd op een groene beleving waarbij natuurlijke speelelementen een centrale rol spelen. Het speelbosje zou tegen 2023 in gebruik moeten worden genomen. 

Daarnaast staat ook nog de aanleg van de hondenlosloopzone en groene belevingszone achter de nieuwe brandweerkazerne op de planning. Ook hier ligt weer de nadruk op meer groene elementen en een groene beleving.