Gemeente Gemeente Kaprijke

Vacature maatschappelijk werk(st)er

Wat

Kaprijke, een kleine maar krachtige gemeente in het landelijke Meetjesland , versterkt tijdelijk haar team van maatschappelijk werkers.

Je job als maatschappelijk werker in onze sociale dienst

De maatschappelijk werk(st)er begeleidt onze cliënten met het oog op zijn of haar algemeen welbevinden in onze huidige, maatschappelijke context. 

Je werkt tijdelijk voor één jaar mee om de diverse en talrijke hulpvragen op te volgen. Je voert het sociaal onderzoek en verzekert het recht op maatschappelijk dienstverlening.

Je begeleidt onze cliënten klantgericht. Je voert kwalitatief en nauwgezet het sociaal onderzoek. Je kan zelfstandig werken. 

Wat we jou graag bieden

Een waarderingspakket met een bruto maandloon van minimum 2 660 euro en maximum 4 490 euro (voltijds aan 38 uur per week) en heel wat extralegale voordelen, zoals een eindejaartoelage, maaltijdcheques, ecocheques, gemeentelijke geschenkbonnen, een extra legale pensioenregeling, een hospitalisatieverzekering, mogelijkheid tot fietsleasing, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en volledige terugbetaling van openbaar vervoer, aansluiting bij een gemeenschappelijke sociale dienst.

Een aantrekkelijke vakantieverlofregeling zorgt voor de ideale balans en werkbaar werk voor jezelf, je gezin, je team en de organisatie;.

Een warme bedrijfscultuur met aandacht voor jouw persoonlijke groei, een gezonde werkplek met een hoge funfactor en personeelsmotiverende activiteiten.

En als laatste een stabiele omgeving met financiële zekerheid.

Hoe stel je je kandidaat

1. Solliciteer

Je dient je kandidatuur ten laatste op woensdag 21 juni 2023 in.

Je gebruikt het digitaal inschrijvingsformulier om je kandidatuur in te dienen. Onze medewerkers staan je graag bij om je te begeleiden met het digitaal indienen van je kandidatuur.

Schriftelijke kandidaturen met de vereiste documenten stuur je naar het Vast Bureau - Veld 1 - 9970 Kaprijke.

Bij je kandidatuur voeg je volgende documenten toe:

 • sollicitatiebrief
 • curriculum vitae
 • uittreksel uit het strafregister (model 1) (maximum drie maanden oud) (vereist)
 • diploma maatschappelijk werker of gelijkwaardig diploma

Jongeren die dit (academie)jaar afstuderen melden uitdrukkelijk dat ze vrijgesteld zijn om het diploma in te dienen.

Van zodra het bestuur je kandidatuur goedkeurt, word je tot de selectie toegelaten.

2. Selectie

De selectie gaat op woensdagnamiddag/-avond 5 juli 2023 in de Kloosterkapel, Aveschoot 2 - 9971 Lembeke door.

De selectie bestaat uit een selectie-interview dat naar je motivatie, je belangstelling en je inzetbaarheid polst.

Je bent geschikt voor de functie van maatschappelijk werker van zodra je minstens 60 % geschikt bent bevonden na het selectie-interview.

Er wordt geen wervingsreserve aangelegd.

3. Aanstelling

Het bestuur stelt uit de geschikte kandidaten tijdelijk één maatschappelijk werk(st)er (B1-B2-B3) in contractueel verband aan.

De selectie voor de functie van maatschappelijk werk(st)er is een niet vergelijkende selectie.

We bieden je meteen een tijdelijke arbeidsovereenkomst van één jaar aan. Dan onderhandelen we ook je tewerkstellingsbreuk en je werktijdenregeling (een voltijdse werkweek is 38 uur per week van maandag tot en met vrijdag) in functie van de organisatie.

Voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie;
 • voldoen aan de vereiste taalkennis;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie;

De aanwervingsvoorwaarden zijn

 • in het bezit zijn van een bachelordiploma maatschappelijk werk of een gelijkwaardig diploma;
 • er is geen relevante beroepservaring vereist;
 • slagen voor de selectie.

Jongeren die dit academiejaar afstuderen een een diploma maatschappelijk werk(st)er behalen, worden verzocht zich kandidaat te stellen om aan de selectie deel te nemen.

Meer info

Wil je meer weten over de functie of het takenpakket? Contacteer Nathalie, coördinator sociale dienst, op het telefoonnummer 09 323 90 26 of via mail naar coordinator.socialedienst@kaprijke.be.

Heb je problemen met solliciteren? Contacteer Vincent Van Neste (personeelsdienst@kaprijke.be of 09 323 90 27)