Gemeente Gemeente Kaprijke

Signalisatievergunning

Wat

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein, dan heeft u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie u op welke wijze moeten plaatsten.

Voorwaarden

U hebt toelating van de overheid, van de wegbeheerder, ... om de werken uit te voeren.

Wat heb ik nodig

Een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.