Gemeente Gemeente Kaprijke

Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad bekommert zich om het seniorenbeleid in onze gemeente.

De leden brengen adviezen uit over beleidsvoornemens, organiseren zelf activiteiten, helpen mee te sensibiliseren rond thema’s als het cultureel aanbod, veiligheid, gezondheid, zorg, …

Dit kunnen vertegenwoordigers uit de seniorenverenigingen, de woonzorgcentra en serviceflats zijn, maar ook individueel geïnteresseerde 50-plussers zijn welkom.

Samenstelling