Gemeente Gemeente Kaprijke

Schieting naar aanleiding van een huwelijk

Wat

Een voorhuwelijksschieting of kortweg schieting is nog steeds een traditie in onze gemeente. De knallen nodigen familie, vrienden en buren uit een glas te komen heffen op het nakende huwelijk. Een schieting valt niet onder de reglementering van evenementen, noch is het een ingedeelde activiteit op vlak van milieuwetgeving.

Toch zijn er enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Voorwaarden

Krijgt u een toelating, dan zullen volgende aandachtspunten daarin opgenomen worden:

  • Omwonenden in een straal van 250 meter moeten op de hoogte gebracht worden door de organisator. U voorziet in deze brief een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent tijdens de schieting.
  • Er mogen geen schoten meer gelost worden na 22.00 uur.
  • De schieting vindt niet plaats op de openbare weg.
  • Bezoekers moeten de algemene wegcode respecteren, in het bijzonder m.b.t. parkeren.

Mogelijks worden nog bijkomende maatregelen opgelegd.

Hoe aanvragen

U stuurt een mailtje, minstens 14 dagen voorafgaand aan de schieting, met daarin volgende informatie:

  • naam van de verantwoordelijke organisator;
  • contactgegevens: adres en gsm-nummer;
  • plaats van de schieting en aanvangsuur.

We leggen deze aanvraag voor aan de burgemeester, die instaat voor het afleveren van een toelating.