Gemeente Gemeente Kaprijke

Aangifte van schade aan landbouwgewassen

Gepubliceerd op 27 juli 2017
Hagel, vorst, wateroverlast, droogte en andere natuurelementen kunnen landbouwproducten schade berokkenen. Naar aanleiding van de aanhoudende droogte in de maanden april, mei en juni, heeft de minister op 18 juli 2017 de procedure opgestart om deze droogte te erkennen als landbouwramp.

Het is daarom van belang dat getroffen landbouwers hun schade tijdig melden. Dit kan via het aanvraagformulier op deze website, of af te halen aan de balie Wonen en Werken in het administratief centrum in Kaprijke.

Het bestuur vraagt om tegen uiterlijk 21 augustus 2017 de schade te melden teneinde de schattingscommissie in de mogelijkheid te stellen de betroffen percelen te onderzoeken.

Meer info op deze website.