Gemeente Gemeente Kaprijke

Rolstoel- en rollatortoegankelijke routes in eigen streek

Gepubliceerd op 07 juni 2023
Als rollator- of rolstoelgebruiker is natuurbeleving allesbehalve vanzelfsprekend. Het aanbod van uitgestippelde toegankelijke routes in onze streek is beperkt.

Regionaal Landschap Meetjesland & Leivallei en Expertisecentrum Dementie Paradox werkten aan een project waarbij ze rolstoeltoegankelijke routes in onze streek in kaart brengen.

Het resultaat is een overzicht van 26 routes, twee per gemeente uit het werkingsgebied van Regionaal Landschap Meetjesland & Leivallei. Het routeoverzicht is een verzameling van reeds bestaande routes en zelf uitgestippelde lussen en kan gratis gedownload worden via www.RLML.be.

Tijdens de inventarisatiefase merkten ze dat het als rollator- of rolstoelgebruiker inderdaad allesbehalve evident is om een passende route te vinden. Ook de routes in dit overzicht zijn niet vrij van hindernissen, maar waar mogelijk werd een alternatieve weg gezocht. Toch is het niet uitgesloten dat er ondanks inspanningen nog steeds enkele knelpunten op de routes aanwezig zijn. Gebruikers mogen deze steeds melden zodat de routes kunnen worden aangepast.

Hopelijk helpen deze routes rolstoelgebruikers om in eigen streek op pad te gaan! Dit overzicht van de routes is een resultaat van het project Zilvergroen van Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei en Expertisecentrum Dementie Paradox. Het project werd mogelijk gemaakt met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.