Gemeente Gemeente Kaprijke

Adviesraad land- en tuinbouw / lokale economie

De adviesraden voor land- en tuinbouw en de adviesraad voor lokale economie zullen deze legislatuur als gezamenlijke raad vergaderen en adviezen verlenen.

De opdrachten van deze nieuwe land- en tuinbouwraad situeren zich in onder andere akkerbouw, varkenshouderij, rundveehouderij, pluimveehouderij, fruitteelt, groententeelt, tuinbouw, sierteelt, plattelandsontwikkeling, korte keten, …

Zij brengen adviezen uit over het landbouwbeleid, zetten samenwerkingen op poten, kunnen activiteiten organiseren, …

De adviesraad lokale economie is de plaats waar ondernemers zich kunnen uitspreken over alle gemeentelijke materies die voor hen van belang zijn.

De leden van de adviesraad kunnen bovendien optreden als aanspreekpunten voor ondernemers in onze gemeente. Op die manier wordt er een brug geslagen tussen de ondernemer en het gemeentebestuur, dankzij een snellere doorstroming van de specifieke behoeften van de ondernemer.

Bovendien is de adviesraad het geschikte forum om het economische beleid vooraf te toetsen.

Samenstelling