Gemeente Gemeente Kaprijke

Subsidie projecten

Een project is een initiatief met duidelijk omschreven doelstelling binnen de domeinen cultuur, evenementen, sport en/of jeugd, dat de reguliere werking van een vereniging overstijgt of georganiseerd wordt door een tijdelijke vereniging.

 

Een project:

  • staat open voor iedereen; er kan doelgroepgericht gewerkt worden, maar niet uitsluitend voor leden;
  • heeft een duidelijk aantoonbare band met de gemeente Kaprijke;
  • ontvangt geen andere subsidies van de gemeente Kaprijke;
  • is compatibel met de doelstellingen van het bestuur.

Voorwaarden

De voorwaarden staan vermeld in het subsidiereglement.

Hoe aanvragen

De initiatiefnemer bezorgt de schriftelijke aanvraag, vergezeld van een gedetailleerde raming van de kosten, aan het college van burgemeester en schepenen:

  • ten laatste op 31 oktober voor een project dat men wenst uit te voeren in de maanden januari tot en met juni van het daaropvolgende jaar;
  • ten laatste op 30 april voor een project dat men wenst uit te voeren in de maanden juli tot en met december van het lopende jaar.

Het college van burgemeester en schepenen selecteert elk semester vijf projectvoorstellen voor subsidiëring volgens een verdeelsleutel.

  • De aanvraag gebeurt via het voorziene aanvraagformulier.

  • Het indienen van het afrekeningsdossier mag via mail naar evenementen@kaprijke.be.

  • U kan het Kaprijke-logo downloaden om te gebruiken op uw (verplichte) communicatie

 

Regelgeving

GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015