Gemeente Gemeente Kaprijke

Gezinszorg

Wat

Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op gezinszorg.  Dit houdt in:

  • persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, enz.);
  • hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, enz.);
  • psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding (gezelschap, aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners, enz.);
  • in beperkte mate ook hulp bij het schoonmaken van uw huis.

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

Iedereen die in zijn thuissituatie, vanuit een bepaalde zorgbehoefte, nood heeft aan hulp, kan zich richten tot een dienst voor gezinszorg. Enkele voorbeelden:

  • Een oudere die zorg en ondersteuning nodig heeft om nog zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen; 
  • Iemand met een ernstige ziekte of die ontslagen wordt uit het ziekenhuis, en (nog) niet alle dagdagelijkse activiteiten zelfstandig kan uitvoeren;
  • Iemand die zorg draagt voor een inwonende persoon met een handicap;
  • Een gezin met een pasgeboren baby, dat extra hulp wenst; 
  •  …

Hoe aanvragen

OCMW Kaprijke biedt zelf geen gezinszorg aan , maar kan u wel in contact brengen met diensten gezinszorg die in de regio actief zijn.

 

Kostprijs

De bijdrage per uur wordt bepaald op basis van uw inkomen.