Gemeente Gemeente Kaprijke

Financiële tussenkomst voor deelname van kinderen en jongeren aan het georganiseerde vrijetijdsaanbod

Wat

Neemt u als jongere tijdens de schoolvakantie deel aan speelpleinwerking, sport- of jeugdkampen, dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in het inschrijvingsgeld.

Voorwaarden

  • u woont in de gemeente
  • u hebt een beperkt beschikbaar inkomen.

Het OCMW komt pas tussen als blijkt dat uw gezinsbudget de kosten niet kan dragen.

Hoe aanvragen

  • U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
  • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
  • Uw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen 30 dage beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.
  • Bij goedkeuring zal een eventuele tussenkomst rechtstreeks aan de aanbieder van het vrijetijdsaanbod worden gestort.

 

 

Kostprijs

Het bedrag is afhankelijk van uw sociale en financiële situatie.

 

Wat heb ik nodig

  • identiteitskaart
  • bewijs van inkomsten (fiches of uittreksels)
  • bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden)
  • overzicht schulden (indien van toepassing)