Gemeente Gemeente Kaprijke

Retributie op weghalen sluikstort vanaf 2020

Wat

De gemeente vestigt een retributie op het weghalen van sluikstorten.

De retributie is verschuldigd na het verstrekken van de dienst en dit op basis van een door het gemeentebestuur toegezonden betalingsverzoek. De retributie dient betaald te worden via overschrijving op de bankrekening van de gemeente binnen de dertig dagen na toezending van het betalingsverzoek.

Voorwaarden

De retributie is verschuldigd door iedere persoon die afvalstoffen achterlaat, opslaat of stort op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen waar dit door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is. Indien er meerdere personen zijn, is elke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige retributie.

Kostprijs

Bij het weghalen van sluikstorten door de gemeente wordt het bedrag van de retributie als volgt vastgesteld:

  • 0,75 euro per kilometer transport van afvalstoffen.
  • 30 euro per arbeidsuur en per arbeider die door de gemeente bij het opruimen en weghalen van het sluikstort wordt ingezet.
  • 40 euro per uur en per ingezet voertuig (vrachtwagen, bestelwagen, kraan,…) inclusief bestuurder.

De voormelde bedragen zijn verschuldigd per aangevangen kilometer of uur.

 

Bij het weghalen of opruimen van sluikstort door derden in opdracht van de gemeente wordt het factuurbedrag van deze derden doorgerekend aan de sluikstorter.