Gemeente Gemeente Kaprijke

Algemene gemeentebelasting

Wat

Kaprijke heft een jaarlijkse algemene gemeentebelasting van 41 euro per gezin.

Voorwaarden

De belasting wordt berekend per jaar. Elk begonnen jaar is volledig verschuldigd, met dien verstande dat de toestand op 1 januari in aanmerking wordt genomen. Als criterium hiervoor geldt de inschrijving in de bevolkingsregisters, tenzij de belastingplichtige kan bewijzen dat hij op deze datum de gemeente niet daadwerkelijk bewoonde.

Kostprijs

De algemene gemeentebelasting bedraagt 41 euro per gezin.

Dit bedrag is gekoppeld aan de evolutie van de index van de  consumptieprijzen en stemt overeen met de index van december 2019. Het wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat. Het aldus verkregen bedrag wordt afgerond tot op de euro. Daarbij worden bedragen gelijk aan of groter dan 0,50 euro afgerond naar de bovenliggende eenheid en bedragen onder de 0,50 euro naar de onderliggende eenheid

Bijlagen