Gemeente Gemeente Kaprijke

Retributie op administratieve bescheiden (schriftelijke stukken)

Wat

De gemeente heft een retributie op het afleveren van bepaalde schriftelijke stukken.

Deze contant te betalen retributies worden ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Kostprijs

 

 het bedrag van de retributie op de afgifte van administratieve
bescheiden wordt als volgt vastgesteld:


a) De elektronische identiteitskaart en vreemdelingenkaart
- 5 euro voor een eerste identiteitskaart,
vreemdelingenkaart en kidskaart of voor elke volgende
elektronische kaart, uitgereikt tegen teruggave van de
oude kaart;
- 5,50 euro voor een eerste duplicaat;
- 6 euro voor elk volgend duplicaat

b) Paspoort aan personen
- 7 euro indien jonger dan 18 jaar
- 12 euro indien vanaf 18 jaar

c) Rijbewijs in bankkaartformaat
5 euro

d) Voorlopig rijbewijs in bankkaartformaat
5 euro

e) Internationaal rijbewijs
5 euro

f) De kosten voor de aanmaak van het basisdocument van de
identiteitskaart en vreemdelingenkaart worden verhaald op
de aanvrager.

g) De afgifte en vernieuwing van immatriculatieattesten: 1 euro
- 1,50 euro voor een eerste duplicaat;
- 2 euro voor elk volgend duplicaat.

h) Op de afgifte van identiteitsbewijzen voor de kinderen
beneden de 12 jaar: 1 euro.

i) Op de afgifte van identiteitskaarten met plastiekzakje, die aan
kinderen beneden de 12 jaar worden uitgereikt:
- gratis bij zijn eerste inschrijving in de bevolkingsregisters,
het wachtregister of het vreemdelingenregister;
- 0,50 euro voor de vernieuwing van identiteitsstukken.

j) Op de afgifte van slachtbewijzen: 1,50 euro.