Gemeente Gemeente Kaprijke

Retributie op administratieve bescheiden (schriftelijke stukken)

Wat

De gemeente heft een retributie op het afleveren van bepaalde schriftelijke stukken.

Deze contant te betalen retributies worden ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Kostprijs

Het bedrag van de retributie op de afgifte van administratieve bescheiden wordt als volgt vastgesteld:


a) De elektronische identiteitskaart en vreemdelingenkaart
- 5 euro voor een eerste identiteitskaart, vreemdelingenkaart en kidskaart of voor elke volgende elektronische kaart, uitgereikt tegen teruggave van de oude kaart;
- 5,50 euro voor een eerste duplicaat;
- 6 euro voor elk volgend duplicaat

b) Paspoort aan personen
- 7 euro indien jonger dan 18 jaar
- 12 euro indien vanaf 18 jaar

c) Rijbewijs in bankkaartformaat
5 euro

d) Voorlopig rijbewijs in bankkaartformaat
5 euro

e) Internationaal rijbewijs
5 euro

f) De kosten voor de aanmaak van het basisdocument van de identiteitskaart en vreemdelingenkaart worden verhaald op de aanvrager.

g) De afgifte en vernieuwing van immatriculatieattesten: 1 euro
- 1,50 euro voor een eerste duplicaat;
- 2 euro voor elk volgend duplicaat.

h) Op de afgifte van identiteitsbewijzen voor de kinderen beneden de 12 jaar: 1 euro.

i) Op de afgifte van identiteitskaarten met plastiekzakje, die aan kinderen beneden de 12 jaar worden uitgereikt:
- gratis bij zijn eerste inschrijving in de bevolkingsregisters, het wachtregister of het vreemdelingenregister;
- 0,50 euro voor de vernieuwing van identiteitsstukken.

j) Op de afgifte van slachtbewijzen: 1,50 euro.