Gemeente Gemeente Kaprijke

Belasting op administratieve bescheiden (schriftelijke stukken)

De gemeente heft een belasting op het afleveren van bepaalde schriftelijke stukken.

Deze contant te betalen belastingen worden ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting een kohierbelasting.

Kostprijs

a) de elektronische identiteitskaart en vreemdelingenkaart

 • 5 euro voor een eerste identiteitskaart, vreemdelingenkaart en kidskaart of voor elke volgende elektronische kaart, uitgereikt tegen teruggave van de oude kaart;
 • 5,50 euro voor een eerste duplicaat;
 • 6 euro voor elk volgend duplicaat.

b) Paspoort aan personen

 • 7 euro indien jonger dan 18 jaar;
 • 12 euro indien vanaf 18 jaar.

c) Rijbewijs in bankkaartformaat
    5 euro

d) Voorlopig rijbewijs in bankkaartformaat
    5 euro

e) Internationaal rijbewijs (vanaf 1 februari 2014)
    5 euro

f) De kosten voor de aanmaak van het basisdocument van de identiteitskaart en vreemdelingenkaart worden verhaald op de aanvrager.

g) Afgifte en vernieuwing van immatriculatieattesten: 1 euro

 • 1,50 euro voor een eerste duplicaat;
 • 2 euro voor elk volgend duplicaat.

h) Afgifte van identiteitsbewijzen voor de kinderen beneden de 12 jaar: 1 euro.

i) Afgifte van identiteitskaarten met plastiekzakje, die aan kinderen beneden de 12 jaar worden uitgereikt:

 • gratis bij zijn eerste inschrijving in de bevolkingsregisters, het wachtregister of het vreemdelingenregister;
 • 0,50 euro voor de vernieuwing van identiteitsstukken.

j) Afgifte van milieuvergunningen:

 • 1ste klasse: 350 euro
 • 2de klasse: 100 euro
 • melding van de verandering van een vergunde inrichting (klasse 3): 25 euro.

k) Afgifte van slachtbewijzen: 1,50 euro.