Gemeente Gemeente Kaprijke

Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken - Drankvergunning

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • aan de wettelijke hygiënevereisten voldoen
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Hoe aanvragen

U vraagt de vergunning aan bij uw gemeente.


De dienst Evenementen staat in voor de behandeling van uw dossier.

Kostprijs

De vergunning is gratis.

Wat heb ik nodig

Een moraliteitsattest of uittreksel uit het strafregister is te bekomen in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Dit is niet noodzakelijk de gemeente waar je de handelszaak zal openen.

Regelgeving

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)


Wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, artikel 1 tot 7 en artikel 50 §2 en §3

Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank, artikel 2 §2 en artikels 3, 4 en 11

Koninklijk besluit tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, artikel 4 tot 7