Gemeente Gemeente Kaprijke

personeel - bedrijfsvoorheffing

Wat

Als personeelslid in ons lokaal bestuur ontvang je maandelijks je loon. Op je belastbaar maandloon, als ook vakantiegeld en eindejaartoelage, zijn we als werkgever verplicht bedrijfsvoorheffing in te houden. De bedrijfsvoorheffing storten we maandelijks aan de FOD Financiën door. Nadien verrekent de FOD Financiën jouw bedrijfsvoorheffing in je jaarlijkse belastingafrekening van je personenbelasting.

Hoe aanvragen

Het verplicht inhouden van je bedrijfsvoorheffing op je maandloon gebeurt automatisch. Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van je persoonlijke (gezins-)situatie. Als werkgever moeten we over jouw persoons- en gezinsgegevens beschikken om de bedrijfsvoorheffing correct te kunnen inhouden. Zo niet wordt dit met de personenbelasting verrekend wat tot onaangename verrassingen kan leiden.

Bij indiensttreding

Op het ogenblik dat je bij ons als personeelslid in dienst treedt, deel je je persoons- en gezinsgegevens mee door het formulier onderaan deze pagina digitaal in te vullen en te ondertekenen. Moet je als koppel de kinderlast onderling aan elkaar toewijzen? Download dan ook het formulier "verklaring vermindering bedrijfsvoorheffing" in en bezorgt het ingevuld en ondertekend aan personeelsdienst@kaprijke.be.

Tijdens de tewerkstelling

Telkens je persoonlijke (gezins-)situatie wijzigt (bv. je gaat samenwonen, je krijgt een zoon of dochter, je zoon of dochter studeert af, je zorgt voor één van je ouders bij jou thuis, ...), deel je je persoons- en gezinsgegevens mee door het formulier onderaan deze pagina digitaal in te vullen en te ondertekenen. Ben je voor de eerste keer (plus)mama of (plus)papa? Download dan ook het formulier "verklaring vermindering bedrijfsvoorheffing" in en bezorgt het ingevuld en ondertekend aan personeelsdienst@kaprijke.be.

Bedrag van de bedrijfsvoorheffing

De berekening van het bedrag van de bedrijfsvoorheffing is een ingewikkelde berekening. Het begint met het vaststellen van je belastbaar maandinkomen om vervolgens de juiste schaal van bedrijfsvoorheffing op te zoeken. In welbepaalde situaties krijg je ook nog een korting waardoor je minder bedrijfsvoorheffing zal moeten betalen. De bedrijfsvoorheffing voor je vakantiegeld en je eindejaartoelage wordt aan de hand van specifieke schalen berekend. De gedetailleerde berekeningswijze van je bedrijfsvoorheffing vind je hier

Regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992.

Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers.

Uitzonderingen

Op basis van je persoonlijke (gezins-)situatie wordt de bedrijfsvoorheffing berekend. Je kan als personeelslid vragen om meer bedrijfsvoorheffing in te houden. Vragen om minder bedrijfsvoorheffing in te houden is wettelijk verboden; ook al krijg je met je jaarlijkse belastingafrekening bedrijfsvoorheffing terug.

Fiscaal voluntariaat

Je kan als personeelslid vragen om meer bedrijfsvoorheffing in te houden. Dit is vanuit fiscaal oogpunt vooral interessant wanneer je twee deeltijdse jobs bij twee verschillende werkgevers uitoefent. Weet ook dat je ten alle tijde je fiscaal voluntariaat terug kan intrekken. Mail naar personeelsdienst@kaprijke.be of bel voor een afspraak naar 09 323 90 27 om het te regelen.

Achterstallen en uitzonderlijke vergoedingen

Het is ons doel om de basiskennis over bedrijfsvoorheffing te verruimen. Er zijn ook nog wel een aantal uitzonderingen waarop we hier en nu niet dieper op ingaan om de informatie overzichtelijk te houden. Hoe dan ook volgen we als lokaal bestuur de verplichte, fiscale wetgeving bij achterstallen en andere uitzonderlijke vergoedingen (bv. opzegvergoeding).

Meer info

Om het delen van je persoons- en gezinsgegevens te vereenvoudigen, kan je ook het officiële "bewijs van samenstelling van gezin" digitaal opvragen en bezorgen. Door middel van je persoonlijke account op Mijnburgerprofiel kan je in een aantal muisklikken je persoonlijk document downloaden. Om op je burgerprofiel in te loggen heb je je elektronische identiteitskaart (kaartlezen en pincode) of de app itsme nodig.