Gemeente Gemeente Kaprijke

Premie voor kleine landschapselementen

Wat

De gemeente voorziet in financiële ondersteuning voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen.

Hoe aanvragen

Zie reglement in bijlage.

Deze subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere subsidies zoals van het Vlaams Gewest (VLM), het Provinciebestuur of het Regionaal Landschap Meetjesland en Leievallei.

Indien u via de bovenstaande instanties geen subsidie heeft ontvangen, kan u aanvraag doen bij de Gemeente Kaprijke.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2018