Gemeente Gemeente Kaprijke

Corona informatie

Wat

Er komt voortdurend heel wat nieuws, richtlijnen en maatregelen bij in de strijd tegen corona. Een overzicht vind je hieronder. Deze pagina blijft vanaf nu de verzamelplaats voor alle berichten, oud en nieuw.

Nationale informatiekanalen:

Website: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ / www.vlaanderen.be/corona

Telefoon: 0800/14 689 (open van ma - zo tussen 9.00 uur en 17.00 uur)
Ben je doof of slechthorend? Bel via de afstandstolkendienst (09 352 01 12)
Ben je in het buitenland? Bel +32 78 15 17 71

Twitter: @be_gezondheid

Facebook: FOD Volksgezondheid

Info in andere talen / other languages / d?autres langues

10 tips voor een veilige zomer

 1. Laat je vaccineren.
 2. Was je handen regelmatig.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts.
 4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent.
 5. Kies voor buiten.
 6. Een groep die kleiner is, is veiliger.
 7. Is iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes.
 9. Hou een veilige afstand.
 10. Hou het ook op reis veilig. Neem je COVID-certificaat mee en volg de regels van je bestemming.

Op reis gaan

Vanaf 1 juli 2021 wordt in alle landen van de EU het coronacertificaat in gebruik genomen en zal als bewijs dienen dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Bekijk de OCC 04.06.2021 - Notificatie Reizen en Evenementen in bijlage onderaan. Voor meer info ga naar www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

Bij vertrek

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen. Controleer daarom altijd vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Het Passenger Location Form blijft behouden. Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid. Deze financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

Bij terugkeer

 • Bij terugkeer uit een groene of oranje zone: er is geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.
 • Bij terugkeer uit een rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Bij terugkeer uit een zone met heel een hoog risico (met gevaarlijke varianten):
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

Kijk voor meer info over reizen vanaf 1 juli 2021 op www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-0406/

De kleurencodes van het land van bestemming kan je raadplegen via www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/.

Voor reisadviezen per land ga naar diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Vaccinaties

Om een eind te maken aan de coronapandemie, zijn vaccinaties van essentieel belang. Er wordt gestreefd naar een vaccinatiegraad van 70% van de bevolking om een zekere groepsimmuniteit te creëren. Op die manier zijn mensen die niet gevaccineerd kunnen worden in zekere mate toch beschermd en kan het virus zich minder snel verspreiden onder de bevolking.

Onderzoek

2020 is een zeer bijzonder jaar geweest voor de ontwikkeling van vaccinaties. Sinds het uitbreken van de pandemie in het voorjaar van 2020, heeft de hele wereld zich gefocust op de ontwikkeling van COVID-19 vaccins. Doordat de wetenschappers zich konden baseren op andere bestaande vaccinaties, hoefden ze niet volledig vanaf nul te beginnen. Ook is er op veel grotere schaal getest kunnen worden wat er voor gezorgd heeft dat we in een recordtijd verschillende vaccins hebben kunnen ontwikkelen. Eind december is begonnen met de goedkeuring van verschillende vaccins door de Europese Unie waardoor de vaccinatiecampagnes in verschillende landen is opgestart.

Vaccinatiecampagne

De Federale overheid heeft er voor gekozen om eerst de bewoners van woonzorgcentra te vaccineren. Zij zijn immers de meest kwetsbare en zwaarst getroffen groep van deze pandemie. De eerste bewoners hebben eind december 2020 hun eerste vaccinaties gekregen.

Tegen eind januari 2021 wordt een start gemaakt met de vaccinaties van zorgpersoneel in ziekenhuizen en zorginstellingen. Vanaf maart komt de gewone bevolking aan de beurt met als eerste de oudste en meest kwetsbare personen (personen met onderliggende gezondheidsproblemen).

Men rekent er op dat tegen september de gehele bevolking in België aan de beurt is geweest en de vaccinatiecampagne kan afgerond worden. Het voorlopige vaccinatieplan kan je bekijken op www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/. Op www.laatjevaccineren.be/covid-19 van de Vlaamse overheid kan je meer informatie vinden over de vaccins. Je kan ook de vaccinatievideo bekijken van de Provincie Oost-Vlaanderen. Hierin wordt uitleg gegeven over de werking van de vaccins door Prof. Dr. Isabel Leroux-Roels, vaccinatiespecialist van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Waar komen de vaccinatiecentra?

Het was een oefening waarbij zowel gekeken werd naar maximale bereikbaarheid voor alle inwoners, efficiënte organisatie en voldoende comfort voor de burger die zich wil laten vaccineren. In totaal worden er vier vaccinatiecentra opgericht:

Oost-Meetjesland

West-Meetjesland

 • Sportcentrum Den Boer in Lievegem: Den Boer 17, 9930 Lievegem
 • Sportpark Aalter-centrum: Lindestraat 17, 9880 Aalter

Voorlopig werd vanuit de eerstelijnszone voorgesteld om de gemeente Kaprijke te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum te Evergem. Bovenstaande locaties zullen komende weken ingericht worden als vaccinatiecentra. Elke gemeente zal toegewezen worden aan één vaccinatiecentrum, waarbij iedere inwoner individueel zal uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren in dit vooropgestelde centrum. Er wordt naar een oplossing op maat gezocht voor inwoners die minder mobiel zijn en zich thuis willen laten vaccineren.

Vrijwilligers

Deze grootschalige vaccinatiecampagne zal natuurlijk de hulp nodig hebben van een groot aantal vrijwilligers. 

Wil jij graag de handen uit de mouwen steken en meehelpen om zo snel mogelijk een eind te maken aan deze coronapandemie? Meld je dan aan als vrijwilliger op helpdehelpers.be. De vaccinatiecentra kunnen dan zien welke vrijwilligers in hun regio beschikbaar zijn en jou contacteren indien ze je nodig hebben. 

Tweede kans vaccinatie

Personen die wel een uitnodiging tot vaccinatie hebben ontvangen maar hier (om welke reden dan ook) niet op in zijn gegaan, krijgen een tweede kans.
Een kleine groep mensen is tot nu toe niet ingegaan op hun uitnodiging voor de coronavaccinatie. Dit kan om verschillende redenen zijn. Om gebruik te maken van je tweede kans zijn er verschillende dingen die je kan doen.
 • Mijn vaccinatiecode is verlopen: je krijgt een nieuwe uitnodiging tijdens de zomermaanden.
 • Ik heb mijn vaccinatie actief geweigerd, maar wens er nu toch op in te gaan: je zal je actief terug moeten aanmelden via QVAX.
 • Ik heb mijn 2e dosis gemist voor 30 juni: contacteer het callcenter op 09 269 76 50. (Gemist vanaf 1 juli? Dan volgt later meer info.)

Voor mensen die een eerste prik met Astra Zeneca hebben gehad, is het nu mogelijk om hun 2e dosis vroeger in te plannen. Hiervoor is er een stappenplan uitgewerkt. 

 • Zoek je bevestigingsmail van je 2e dosis afspraak in je mailbox.
 • Klik in de mail op "afspraak annuleren" en annuleer je afspraak in Doclr.
 • Maak een nieuwe afspraak in Doclr via de knop "Boek je afspraak opnieuw in" OF klik in je bevestigingsmail van je annulatie op de knop "Nieuwe afspraak maken".
 • Vul je gegevens aan en aanvaard de voorwaarden.
 • Kies een moment waarop het vaccinatiecentrum AZ vaccineert (dit kan tussen de 8 en 12 weken na je eerste dosis!).
 • Bevestig je afspraakmoment. Je ontvangt een bevestigingsmail voor je nieuwe afspraak!

Zorg goed voor jezelf en je emoties

De afgelopen maanden zijn voor velen een zware beproeving geweest. Veel mensen voelen zich gestrest, gedesoriënteerd, angstig, depressief of boos. Als je met vragen zit, dan kan je terecht bij verschillende instanties:

 • Tele-onthaal.be: wanneer je nood hebt aan een opvanggesprek. Je kan ook bellen naar het nummer 106

 • Awel.be: voor kinderen en jongeren die nood hebben aan een gesprek. Ze zijn ook bereikbaar op het nummer 102

 • 1712.be: bij relationele spanningen, geweld (alle leeftijden). Je kan ook terecht op het nummer 1712

 • Zelfmoord1813.be: je kan ook terecht op het nummer 1813, je kan chatten met vrijwilligers of contact opnemen via mail

 • Opvoedingslijn.be: eerste hulp bij opvoeding - voor ouders. Je kan hen ook telefonisch bereiken via het nummer 078 15 00 10

 • Caw.be (Centrum Algemeen Welzijnswerk): hier kan je terecht met al je vragen in verband met algemeen welzijn (bijvoorbeeld problemen in je relatie, persoonlijke moeilijkheden,etc.). Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen met al hun vragen en problemen terecht op www.caw.be/jac

 • Nupraatikerover.be: een platform voor jongeren waar je kan chatten over al je vragen

 • Solentra.be: psychosociale ondersteuning (telefonisch of via Whatsapp) voor vluchtelingen die Arabisch, Farsi of Dari spreken. Ook bereikbaar via 0496/55.72.62 of 0800/35.247

 • Druglijn.be: voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken, ook bereikbaar op het nummer 018 15 10 20

 • Depressiehulp.be: voor online hulp als je met vragen zit over depressie. Er is ook een rubriek geïntegreerd is over de coronaperiode

Voor meer info kan je ook terecht op de website www.info-coronavirus.be/nl/psychosociale-hulpverlening/.