Gemeente Gemeente Kaprijke

Subsidie publieke evenementen

Wat

Op de gemeenteraad van april 2020 werd een nieuw subsidiereglement goedgekeurd voor publieke evenementen. Dit reglement vervangt het vroegere projectsubsidiereglement en het subsidiereglement voor initiatieven op het Plein.

Het nieuwe reglement kwam er na verwerking van alle opmerkingen van verenigingen op de vorige reglementen en het kreeg de goedkeuring van jeugdraad, sportraad, cultuurraad en seniorenraad. 

De subsidie is bedoeld om de basisorganisatiekosten die rechtstreeks verband houden met het evenement te helpen dragen. Het subsidiepercentage is 40%, met een maximumbedrag van 500,00 euro per evenement. Is het evenement betalend dan is het subsidiepercentage 20% met een maximumbedrag van 200,00 euro. Dezelfde (feitelijke) vereniging of aanvrager kan jaarlijks maximaal 700,00 euro ontvangen.

Voorwaarden

De voorwaarden staan vermeld in het subsidiereglement.

Hoe aanvragen

Een aanvraag voor subsidies dient te gebeuren via het evenementenformulier ten vroegste 12 maanden en ten laatste 2 maanden voor het evenement.