Gemeente Gemeente Kaprijke

Toetreding tot sportraad

Wat

De sportraad adviseert het gemeentebestuur bij het uitwerken van het gemeentelijk sportbeleid op eigen initiatief en op vraag van het gemeentebestuur.

De sportraad staat de sportdienst bij voor de bevordering van sport en beweging op lokaal niveau en dit voornamelijk op promotionele wijze zoals bijvoorbeeld ondersteuning van campagnes van Sport Vlaanderen.

Voorwaarden

Samenstelling van het adviesorgaan voor sport:

Alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente

  1. alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
  2. deskundigen inzake sport, woonachtig op de gemeente. Deskundigen zijn personen die wegens hun bijzondere sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van het adviesorgaan voor sport. Zij kunnen geen bestuurslid zijn van een organisatie die lid is van het adviesorgaan voor sport.

Hoe aanvragen

Om deel uit te maken van het adviesorgaan voor sport - sportraad - dient u uw aanvraag in te dienen bij de sportdienst. De aanvraag wordt op de eerstvolgende sportraad besproken en een advies wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die de samenstelling van het adviesorgaan voor sport goed dient te keuren.

Kostprijs

Gratis.

Regelgeving

Gemeentedecreet van 15 juli 2005

Statuten van de sportraad

Huishoudelijk reglement van de sportraad

 

Meer info

Huidige samenstelling van de sportraad is te vinden in de bijlage 'Samenstelling Sportraad'.