Gemeente Gemeente Kaprijke

Budgetbeheer

Wat

Budgetbeheer is een vorm van hulpverlening waarbij een maatschappelijke werker uw budget beheert voor een bepaalde tijd, nadat u uw akkoord gegeven hebt. Dit beheer kan zowel met als zonder schulden en gebeurt in samenspraak met de maatschappelijke werker en uzelf.

Hierbij is het de bedoeling dat de maatschappelijk werker kan beschikken over uw inkomsten, om zo een aantal betalingen te kunnen uitvoeren. Uiteraard wordt er leefgeld ter beschikking gesteld voor uw dagelijkse uitgaven voor voeding, hygiëne, vervoer, enz.

Meer informatie kan u vinden op www.eerstehulpbijschulden.be.

Voorwaarden

 • U heeft moeilijkheden om een overzicht te hebben over uw inkomsten/uitgaven en met het beheren van uw budget.
 • U heeft nood aan professionele hulp waarbij een professional (tijdelijk en met uw toestemming) het beheer van uw budget overneemt.

Hoe aanvragen

 • Ga langs bij uw OCMW. Daar zal een maatschappelijk werk(st)er naar uw verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor u.
 • Is budgetbeheer iets voor u, dan zal de maatschappelijk werk(st)er u vragen een inventaris op te stellen van al uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden.
 • Indien uw aanvraag tot buudgetbeheer wordt goedgekeurd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam.
 • Al uw inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Uw maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er uw kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
 • U ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven.
 • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Kostprijs

Gratis hulpverlening

Deze hulpverlening is gratis.

Wat heb ik nodig

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien mogelijk
  • Lijst van uitgaven die u maandelijks moet doen (bv. huur, energie, telecom, enz.) en uitgaven die u minder moet doen (bv. verzekeringen, enz.).
  • Inkomsten die u (en eventuele huisgenoten) heeft.
  • Lijst van schulden die u eventueel heeft bij bepaalde schuldeisers (en waar eventueel afbetalingsplannen geregeld zijn).

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.