Gemeente Gemeente Kaprijke

Vacature begeleid(st)er buitenschoolse opvang

Wat

De begeleid(st)er buitenschoolse opvang van ons lokaal bestuur in het Meetjesland organiseert kwaliteitsvolle opvang aan kinderen tussen 2½ jaar en 12 jaar zowel voor- en naschools als op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties.

Hiervoor bereid je de activiteiten inhoudelijk, kwalitatief en met het nodige spelmateriaal voor. Je besteedt tijdens het oudercontact ook aandacht aan de ontwikkeling van het kind.

Met je creativiteit zet je je kennis en vaardigheden flexibel in. Je hecht belang aan mondelinge communicatie met je teamgenoten in de kinderopvang en je straalt zelfvertrouwen uit.

Voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn:

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie;
 • voldoen aan de vereiste taalkennis;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.

De aanwervingsvoorwaarden zijn:

 • er is geen diploma vereist;
 • er is geen relevante beroepservaring vereist;
 • slagen voor de selectie.

De bijzondere aanwervingsvoorwaarde is:

 • binnen de drie jaar na je indiensttreding behaal je het vereiste kwalificatiebewijs of het attest van begeleid(st)er buitenschoolse opvang.

Hoe aanvragen

Kandidatuur indienen

Je dient je kandidatuur ten laatste op woensdag 6 juli 2022 in.

Je gebruikt het digitaal online formulier om je kandidatuur in te dienen. Onze medewerkers staan je graag bij om je te begeleiden met het digitaal indienen van je kandidatuur.

Schriftelijke kandidaturen met de vereiste documenten stuur je naar het college van burgemeester en schepenen - Veld 1- 9970 Kaprijke.

Van zodra het bestuur jouw kandidatuur goedkeurt, word je tot de selectie toegelaten.

Selectie

De selectie gaat in de loop van de maand september door. Van zodra de data bekend zijn, verneem je ze hier.

De selectie bestaat uit:

 • De praktische proef waarbij je thuis een spelvoorbereiding uitwerkt.
 • De mondelinge proef gaat in de raadzaal van ons administratief centrum door.

Om tot de mondelinge proef te worden toegelaten, ben je minstens 50 % geschikt bevonden voor de praktische proef.

Je bent geschikt voor de functie van begeleid(st)er buitenschoolse opvang van zodra je minstens 50 % geschikt bent voor de praktische proef, 50 % voor de mondelinge proef én minstens 60 % voor de gehele selectieprocedure. De praktische proef en de mondelinge proef maken elk de helft van de selectieprocedure uit.

De selectie voor de functie van begeleid(st)er buitenschoolse opvang is een niet vergelijkende selectie. Geschikte kandidaten die niet aangesteld worden, worden gedurende drie jaar in de wervingsreserve van begeleid(st)er buitenschoolse opvang opgenomen. Ook voor tijdelijke vervangingen doet het lokaal bestuur beroep op beschikbare kandidaten uit de wervingsreserve.

Aanstelling

Het bestuur stelt uit de geselecteerde kandidaten één of meerdere deeltijdse (19/38) begeleid(st)er buitenschoolse opvang aan.

Aan de begeleid(st)er buitenschoolse opvang die bij aanwerving in dienst treedt, wordt eerst een arbeidsovereenkomst van één jaar aangeboden om vervolgens aansluitend een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan te bieden.

Je presteert van maandag tot vrijdag op voor- en naschoolse momenten, tijdens de schoolvakanties is dit overdag.

Als deeltijds (19/38) begeleid(st)er buitenschoolse opvang (IFIC-loonbarema 11) ontvang je een bruto maandloon van minimum 1 235 euro en maximum 1 755 euro.

Onze attractieve, extralegale voordelen zijn:

 • indien voldoende beroepsrelevant wordt anciënniteit in aanmerking genomen;
 • aantrekkelijk vakantieverlofregeling;
 • ruime vormingsmogelijkheden;
 • eindejaarstoelage;
 • maaltijdcheques, ecocheques en gemeentelijke geschenkbonnen;
 • extralegale pensioenregeling (contractueel personeel);
 • hospitalisatieverzekering;
 • fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, volledige terugbetaling van openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsleasing;
 • aansluiting bij een gemeenschappelijke sociale dienst;
 • personeelsmotiverende activiteiten.

Wat heb ik nodig

Bij je kandidatuur voeg je volgende documenten toe:

 • sollicitatiebrief;
 • curriculum vitae;
 • eventueel het kwalificatiebewijs of het attest van begeleid(st)er buitenschoolse opvang;
 • uittreksel uit het strafregister (model 2) (maximum drie maanden oud) (vereist).

Meer info

Voor meer inlichtingen in verband met het profiel, de functie of het takenpakket, kan je contact opnemen met mevrouw Veronique Lehoucq, coördinator, op het telefoonnummer 09 376 82 25 of 09 328 31 09 of 0474 63 38 33 of via mail naar kinderopvang@kaprijke.be.